Aktuality

Zobraziť: všetky | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Čína - RoboCup 200811.7.2008
Hlásime sa z Číny.
8 hod.10 min. tunajšieho času a 2 hod. 10 min. po polnoci nášho času sme šťastne pristáli na Shanghajskom letisku. Šťastne preto, lebo pri pristavaní, keď hodiny v lietadle ukazovali 3 minúty do pristátia a lietadlo už zostúpilo z 11 km na 3 km, boli sme už len nejaký ten kilometer pred pristávacou dráhou, zrazu sa motory lietadla silnejšie rozozvučali a lietadlo sa znovu začalo dvíhať a vzďaľovať od letiska. Všetci sme spozorneli, tobôž aj preto, lebo celý let Wiedeň – Amsterdam – Shanghaj , / 2 hod. + 9,30 hod/ prebiehal v úplnej pohode. Kapitán lietadla do rozhlasu vysvetľoval, že od veže v poslednej chvíli dostal pokyn, aby ešte čakal na pristátie. Viac sme sa už nedozvedeli. Tak sme si urobili jeden okružný let nad Shanghajom. Zo štatistík však vieme, že najviac havárií sa prihodí pri vzlietnutí a pristátí lietadla. A tento obrovský kolos Boeing 747 so 428 cestujúcimi otočiť, nie je nič príjemné.

Klikni a dozvieš sa viac.
 Mgr. Ondrej Borek

Zdravotníci25.6.2008
Okresná súťaž ZHM II. stupňa sa konala dňa 12.5.2008 v Galante. Súťaže sa zúčastnili žiačky
Karolína Repová, Dominika Majchráková, Zuzka Molnárová, Danka Ivanišová , Alexandra Kubicová. Svoje vedomosti zo zdravotníckych vedomostí, o červenom kríži, z poskytovania PP využili a uplatnili v súťaži ZHM II. stupňa. Veľký dôraz sa kládol na praktické poskytovanie PP a resuscitáciu, ktorú každá zo súťažiacich previedla na fantóme. Naše družstvo sa umiestnilo na 5. mieste.
 Mgr. Katarína Šmahelová

Na záver rybačka22.6.2008
Posledná akcia turistického krúžku v tomto šk. roku bola 20 kilometrová cyklotúra.
Niektorí členovia turistického krúžku pod vedením p. uč. Borekovej uskutočnili v nedeľu 22.6. 08 výlet na bicykloch do oddychového strediska RELAX, kde traja vytrvalci chytali ryby a celkom úspešne, lebo spoločne ich chytili 14 a ďalší sa neúnavne člnkovali a bicyklovali na vodných bicykloch. Keď ich pochytil hlad pomaškrtili si na pečených rybkách od p. vedúceho a neskôr i na opekanej slaninke a špekáčikoch, ktoré si pripravili na ohníku.
Počasie bolo výborné, slniečko svietilo, krásne biele lekná sa na nás z hladiny Čiernej vody usmievali. Celú túto scenériu podfarboval spev vtákov. Bolo nádherne a super.

 videoMgr. Terézia Boreková

Televízia 21.6.2008
V piatok 20.6. 2008 nás navštívila regionálna televízia RTV KREA. V krátkych rozhovoroch sme porozprávali o našich aktivitách a úspechoch. Vzhľadom na to, že naši programátori dlhodobo dosahujú veľmi pekné úspechy na medzinárodných súťažiach v robotike, zaujímali sa hlavne o nich a ich prácu. Prisľúbili nám, že v blízkej budúcnosti kvôli našim úspechom v iných oblastiach, nás navštívia a budeme môcť porozprávať aj o našich ďalších úspechoch.
 Mgr. Ondrej Borek

Koncoročný výlet siedmakov20.6.2008
V jedno pekné slnečné ráno 20.6. 2008 sme si plní očakávania posadali do autobusu a tešili sme sa na Levice a Brhlovce. Cesta bola trochu dlhšia, ale v nádeji, že uvidíme opäť kúsok z nášho krásneho Slovenska, sa dala zvládnuť. Bolo tam ešte krajšie, než sme predpokladali. Ako prvé sme navštívili skalné obydlia v Brhlovciach, kde sme sa okrem iného dozvedeli aj to, že obec Brhlovce vznikla v roku 1960 zlúčením Dolných a Horných Brhloviec. Obydlia, ktoré sme navštívili, boli vysekávané do stien sopečných tufov a tufitov. Potom sme zavítali do Tekovského múzea v Leviciach, ktorého expozície sú na Levickom zámku. Unavení, ale zato plní krásnych a nezabudnuteľných zážitkov sme sa vrátili do Pustých Úľan.
Mgr. M. Chovancová
 Mgr. Katarína Šmahelová

Koncoročný výlet štvrtákov a tretiekov20.6.2008
Vo štvrtok 19.6. boli žiaci tretieho a štvrtého ročníka v jaskyni Driny. Po kratšej prechádzke lesom a strmom stúpaní sa dostali až k jaskyni. Cestou si zopakovali vedomosti získané na hodinách prírodovedy a vlastivedy. Priamo v jaskyni sa dozvedeli mnoho zaujímavostí.
Vedeli ste, že sa nachádza v Smolenickom krase, meria 630 m, objavili ju v roku 1930, že 1cm kvapľa rastie 50 rokov a ročne v nej prezimuje až 11 druhov netopierov? Ak nie, určite sa choďte do tejto jaskyne pozrieť aj vy.
 Mgr. Renáta Bohunická

Koncoročný výlet šiestakov20.6.2008
Dnes bol pre nás, šiestakov, krásny deň. Boli sme na výlete v Bojniciíach. Po prehliadke zámku, kde nám slečna sprievodkyňa priblížila jeho históriu, sme sa pobrali do ZOO. Samostatne sme si prezreli to, čo každého zaujímalo. Počasie nám žičilo. Cítili sme sa veľmi dobre, lebo deň sme prežili spolu obidve triedy, ako jeden kolektív.
 Mgr. Terézia Boreková

OBOHATENIE20.6.2008

V štvrtáckej triede sa konal deň nazvaný „Obohatenie“. Žiaci priniesli veci, ktorými si krátia svoj voľný čas. Neverili by ste, čo všetko sa v našej triede v ten deň nachádzalo. Pohľadnice, servítky, obľúbené knihy, fotografie domácich maznáčikov, modely áut vyrobených z papiera, albumy návrhov šiat, ...
Chlapci Romanko Vrbovský a Danko Križankovič sa dokonca do školy priviezli na káričke, ktorú si sami zhotovili. Každý povedal, čo rád robieva vo svojom voľnom čase a obohatil nás o svoje vedomosti a skúsenosti. No skrátka, bol to super deň plný nápadov a dobrej nálady.

 PaedDr. Jana Strnádelová

Detský čitateľský maratón19.6.2008

Vo štvrtok 19. júna 2008 od 9-tej do 15-tej hodiny sa v 28 Tesco obchodoch po celom Slovensku simultánne čítalo. Stovky detí sa striedali pri knihe Ľubomíra Feldeka s názvom Modrozelená kniha rozprávok. Cieľom podujatia, ktoré zorganizovala Linka detskej istoty bolo zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú moderné technické zariadenia od počítača cez televízor až po mobil. V Tescu Trnava prvú stránku knihy prečítal práve náš žiak Daniel Michálek zo 6.A. Do najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu sa zapojili na desiatky knižníc, základných škôl i agentúra Slovenské rekordy. Spomienkou na toto nevšedné podujatie pre malých čitateľov zostal nielen krásny zážitok ale i pekný diplom.
 Ing. Peter Michálek

Koncoročný výlet piatakov17.6.2008

17. júna žiaci piateho ročníka sa zúčastnili koncoročného výletu na Červenom Kameni. Počas prehliadky deti mali možnosť vypočuť si niekoľko zaujímavostí o histórii hradu. Ďalšia zastávka bola návšteva sokoliarskeho dvora Astur, kde odborníci predstavili najväčšiu kolekciu dravcov na Slovensku spojenú s letovými ukážkami, odborným výkladom. Deti prežili prekrásny.

 Ing. Marta Roštáková

Žiacka akadémia15.6.2008
Dňa 14.6.2008 sa konali v Pustých Úľanoch už po tretíkrát obecné slávnosti. Ich súčasťou boli okrem vystúpení speváckeho zboru z Pustých Úľan a materskej školy aj vystúpenia našich žiakov. Opäť sa v plnej paráde prezentovali žiaci takmer všetkých ročníkov, ktorí prítomných hostí a rodičov presvedčili svojou hudobnou, speváckou, tanečnou i recitačnou šikovnosťou. Ochota a svedomitosť pedagógov (ktorým patrí jedno obrovské ĎAKUJEM), no najmä šikovnosť a talent našich žiakov, pripravili už tradičnú pestrú zmes 16 čísel hovoreného slova, tancov, piesní a scénok, ktoré boli rozdelené do troch blokov. Veľké ĎAKUJEM patrí aj všetkým ľuďom, ktorí sa podieľali na spolupráci, aby toto pekné sobotné popoludnie mohlo byť zrealizované. Veľmi sme sa potešili aj vystúpeniam našich hostí a to tanečníkom Hip-hopu pod vedením slečny Martiny Thóthovej i tanečníkom z renomovaných tanečných klubov, ktorí nám ukázali krásu latinskoamerických tancov. Atmosféru príjemného letného popoludnia dotvárali nielen výrazné úspechy žiakov ZŠ, ale i kvalitné občerstvenie.
 videoMgr. Michaela Hanáková

Koncoročný výlet deviatakov10.6.2008
No, už to máme za sebou. Náš koncoročný výlet. V štvrtok, 15.mája sme odchádzali nadšení a plní očakávaní... Cesta do Makova bola náročná a vyčerpávajúca, no zvládli sme ju. Dorazili sme, a na naše prekvapenie, hotel Pančava bol veľmi pekný, okolie nádherné. Ubytovali sme sa a vyrazili na výlet do Čiech. Navštívili sme skanzen, Mlynskú dolinu, Valašskú dedinu a krásne námestie v Rožnove pod Radhoštem. Pani učiteľky nám vždy vymysleli pestrý program, ako napríklad túru na Javorník, ktorý bol vo výške 960 m.n.m. kde sme navštívili slovenského sochára Milana Greguša, ktorý práve pracoval na svojom diele ,,Pocta môjmu rodu.“
Posledný večer sme mali opekačku, pri ktorej sme sa všetci veľmi dobre zabavili .Na tomto výlete sme zažili veľa nezabudnuteľných a občas aj komických situácií, za ktoré ďakujeme hlavne pani učiteľkám Karnišovej a Šmahelovej, pánovi školníkovi a dobrému kolektívu.

Dominika Veselovská, žiačka 9.B tr.

 Mgr. Iveta Karnišová

RoboCup 2008 - Čína 6.6.2008
V dňoch 1. až 3.05.2008 sa žiaci Matej Mézeš / 9.ročník/, Matúš Strnádel a Martin Kudri /žiaci 6. ročníka / pod vedením riaditeľa školy, zúčastnili Medzinárodnej súťaže /Rakúsko, Maďarsko, Česko/ v stavbe a programovaní robotov v Banskej Bystrici. V súťaži preukázali dlhoročné skúsenosti našej školy v oblasti robotiky.V kategórii robot futbalista sa umiestnili na 1.mieste. Vybojovali si tak postup na celosvetovú súťaž programátorov robotov RoboCup 2008, ktorá sa bude konať v Číne v dňoch 14.07.2008 až 21.07.2008.

Blahoželáme.

 Mgr. Ondrej Borek

Jablko - citrón28.5.2008
Dňa 28.5.08 sme sa my, štvrtáci z Pustých Úľan, zúčastnili dopravnej akcie „Jablko-citrón“, ktorú poriada poisťovňa Generali. Na dve hodiny sme sa stali dopravnými policajtmi. Vodič, ktorý porušil pravidlá, dostal citrón, ten ktorý pravidlá neporušil, dostal jablko. Mrzí nás, že sme rozdali viac citrónov, a preto sme prosili neporiadnych vodičov, aby sa polepšili, pretože na cestách nie sú iba oni a svojou rýchlou jazdou ohrozujú iných účastníkov cestnej premávky. Akcia sa nám páčila a dúfame, že sa jej naši spolužiaci zúčastnia aj v budúcom školskom roku.
 PaedDr. Jana Strnádelová

Naši prváčikovia20.5.2008
Deti sa na vyučovaní venujú aj rôznym umeleckým činnostiam, kde sa komplexne rozvíjajú prirodzenou cestou.
Radi spievajú, tancujú a ich tvorivosť je oslovená aj pri maľovaní či modelovaní s hlinou.

 Mgr. Enika Hakszerová

1  2  3  4  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]