Aktuality

Zobraziť: všetky | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Testovanie 5 - na našej škole 18.11.2016
Dňa 23. novembra 2016 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl, pod názvom Testovanie 5-2016. Testované predmety sú matematika a slovenský jazyk a literatúra.
Bližšie informácie o Testovaní 5-2016 nájdete na internetovej stránke www.nucem.sk, kde sú aj testy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky z minulých ročníkov a aj príslušné kľúče správnych odpovedí.
 

Informatická súťaž iBobor17.11.2016
Tento rok sme sa zapojili do jubilejného 10. kola informatickej súťaže iBobor, ktorá prebehla dňa 15. novembra 2016. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné technológie. Súťaž chce v žiakoch iniciovať využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Súťažili naši piataci v kategórii Benjamín.
 

Cezpoľný beh5.11.2016
Naši šikovní bežci nás reprezentovali na Okresnom kole cezpoľného behu v Galante. Najlepšie zabehla Bianca Kubíková, ktorá v konkurencii 50-tich pretekárok skončila na 2. mieste. Ale aj ostatným k ich výkonom blahoželáme, pretože trať bola náročná.
 Mgr. Iveta Karnišová

Pavecký výcvik5.11.2016
Naši šiestaci absolvovali od 24.10-27.10.2016 plavecký výcvik v krytej plavárni v Šali. Pod vedením plaveckých inštruktorov zdokonaľovali plavecké štýly kraul, prsia, znak. Vyskúšali si lovenie predmetov pod hladinou , štartové skoky, rôzne štafetové hry. Posledný deň všetci žiaci absolvovali záverečné preteky. Musím všetkých pochváliť, pretože pretekov sa zúčastnili všetci .A to znamená, že neplavcov medzi šiestakmi nemáme. K dosiahnutým časom blahoželám!
 Mgr. Iveta Karnišová

Zber papiera 3.11.20164.11.2016
Riaditeľ školy aj touto cestou chce poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili zberu papiera a tým prispeli k záchrane tak potrebných stromov pre tvorbu kyslíka.
„110 ton zberového papiera nahradí drevo z 1 hektára cca 80-ročného lesa“.

  riaditeľ školy

Komparo1.11.2016
Dňa 16. novembra 2016 prebehne testovanie KOMPARO pre 8. a 9. ročník. Testovanie sa uskutoční z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, fyzika a dejepis. Súčasťou projektu KOMPARO sú aj testy všeobecných študijných predpokladov. Bližšie informácie nájdete na internetovej adrese: http://komparo.sk/
 

Cesta do vesmíru23.10.2016
V piatok 21.10. 2016 sa naši piataci spolu so spolužiakmi zo 7.a 8. ročníka vybrali na cestu do vesmíru, ktorá prebehla aj napriek nepriaznivému počasiu. Náplňou našej exkurzie bola interaktívna prednáška spojená s krátkym filmom. Naši žiaci ukázali, že o vesmíre majú netušené množstvo vedomostí a svojej pani učiteľke geografie urobili veľkú radosť. Okrem toho sme mali možnosť vyskúšať si množstvo vedeckých "hračiek" a zariadení, ktoré sa vo vedeckom centre Atlantis nachádzajú. Misia bola úspešná.
 Mgr. Jana Bihorac-Šeligová

Strecha telocvične23.10.2016
Aj strecha telocvične sa dočkala obnovy.
Firma Branislav Šidla odviedla kvalitnú prácu a aj touto cestou jej vyjadrujeme poďakovanie!
  riaditeľ školy

Týždeň plný zdravia14.10.2016
Ej, ale sme šikovní ? Kto ? My, žiaci zo 4.B. Zistili sme, že nielen radi jeme ovocie a zeleninu, ale vieme tieto dobroty plné vitamínov aj nádherne zaranžovať na misy. Najprv sme si spravili krásnu výstavu spojenú aj s výtvarnými prácami s jesennou tematikou. Potešili sme ňou aj ostatných žiakov I. stupňa. Dnes (štvrtok) sme zamestnali naše šikovné ruky a pohostili našimi výtvormi nielen seba, ale aj žiakov z ostatných ročníkov. Určite sme prispeli k tomu, aby sme boli zdraví a naše telá boli plné vitamínov. A nielen to! My sme sa dokonca aj niečo nové naučili! Pripraviť si zeleninu a ovocie tak , aby sa „najedli aj naše očká“. Ďakujem všetkým rodičom, ktorí nám prispeli na výstavu úrodou zo svojich záhrad.

 PaedDr. Janka Urbáneková

Otvorenie šk.roka 2016_20171.10.2016
Prvý školský deň
Prázdniny sa skončili a opäť sa začal nový školský rok. V pondelok 5.septembra sa žiaci ZŠ v Pustých Úľanoch stretli o 8,00 v škole. Keďže bol upršaný deň, otvorenie školského roku prebehlo na chodbe školy, čo vysmiatym žiakom vôbec nevadilo. Po úvodnom príhovore pána riaditeľa Boreka a organizačných pokynoch pani zástupkyne Sabovej, sa žiaci v sprievode svojich triednych učiteľov odobrali do svojich tried, aby si vyrozprávali svoje prázdninové zážitky. Potom im triedni ucitelia povedali čo ich čaká v najbližšom období, dostali rozvrh a ešte si išli užiť posledné voľné popoludnie bez príprav na vyučovanie.
Všetkým našim školákom želáme úspešné vykročenie do nového školského roku!
FOTO
 Mgr. Iveta Sabová

Európsky týždeň športu30.9.2016
Šport a zdravie"- pre človeka veľmi dôležité slová. V dnešnej dobe, keď sa ľudia venujú športovým aktivitám čoraz menej, je veľmi dôležité, aby sme už v rannom veku viedli deti ku kladnému a aktívnemu vzťahu k pohybovým aktivitám. A preto sa naša škola zapojila do projektu
"Európsky týždeň športu". V pondelok 12.9.2016 na 1.vyučovacej hodine všetci žiaci so svojimi triednymi učiteľmi odbehli štafetový beh zdravia. Potom sa deti na školskom ihrisku hrali rôzne pohybové hry, navštívili obecný dom, kde záhradkári pripravili výstavu ovocia, zeleniny a kvetov. V priebehu tohto týždňa žiaci besedovali o zdravej výžive, o význame pohybu a športu. Na hodine výtvarnej výchovy deti maľovali krásne výkresy so športovou tematikou. Po vyučovaní sa v telocvični stretli florbalisti a futbalisti, aby si zmerali svoje sily na turnaji.
Pohybu bolo tento týždeň trošku viac a veríme, že aj po skončení týždňa športu ostanú deti verné pohybu. Lebo: " V zdravom tele zdravý duch!"
Športu zdar!
FOTO
 Mgr. Iveta Sabová

|<<  <  ...  2  3  4  5  

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]