Aktuality

Zobraziť: všetky | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Exkurzia – jadrová elektráreň Mochovce1.12.2017
18.10.2017 sme sa zúčastnili exkurzie v jadrovej elektrárni v Mochovciach.
Najprv sme mali prehliadku v okolí elektrárne, kde sme videli štyri bloky elektrárne a osem chladiacich turbín. Neskôr sme išli do Energolandu, kde nás oboznámili s prácou a činnosťou elektrárne. Predstavili nám palivové kazety a ich zloženie. Nachádza sa ich tam 349. Množstvo dodanej elektrickej energie do rozvodnej siete Slovenska je 34%. Exkurzia sa nám veľmi páčila, najmä pestrým vybavením Energolandu. Veľmi nás zaujal film Odysea Energie, ktorý dokumentoval evolúciu energie od veľkého tresku až po blízku budúcnosť.

Žiačky 9. ročníka

FOTO – JE Mochovce

Medzinárodná súťaž26.11.2017
Ďalší pekný úspech našich žiakov. Na medzinárodnej súťaži v Českej republike, žiačka Dominika Roštáková v programovaní v súťaži Creative Baltie 2017, získala 7.miesto.
Blahoželáme!

FOTO – Creative Baltie
  riaditeľ školy

Testovanie piatakov22.11.2017
Za účasti nestranných pozorovateľov, Mgr. Viera Poláková, Mgr. Zuzana Grellová, Mgr. Mariana Kramárová, Spojená škola, Sládkovičovo, dnes 22.11.2017 zahájili celoplošné testovanie žiakov 5. ročníka. Testované predmety sú matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Žiakom držíme palce!

FOTO – Testovanie T5

Záložka do knihy spája školy20.11.2017
V tomto školskom roku sme sa zapojili do krásneho projektu, ktorý organizuje Slovenská pedagogická knižnica. Je to už 8. ročník. Cieľom projektu je zábavnou a hravou formou podporovať čítanie .Do projektu sa zapojilo 1084 škôl, 759 slovenských a 325 českých. Vzniklo 217slovenských partnerských dvojíc. .Naša družobná škola je z Veľkého Šariša. Vymenili sme si viac ako 500 záložiek do kníh, ktoré rôznymi technikami vyrobili žiaci. Všetky záložky boli nádherné a vyrobené s láskou, pretože každá bola DAROM pre žiaka partnerskej školy.
Verím ,že čítanie kníh nezapadne prachom a možno aj vďaka záložke vzniknú nové priateľstvá.

FOTO – Záložky
 Mgr. Iveta Karnišová

Plavecký výcvik 20.11.2017
Aj v tomto školskom roku sme pre žiakov 6. ročníka zorganizovali plavecký výcvik. V Šali, v krytej plavárni žiaci pod vedením plaveckých inštruktorov zdokonaľovali plavecké štýly, skoky do vody, lovenie predmetov, zahrali si aj vodné pólo. Niektorí si vyskúšali aj potápačskú výstroj, ktorú im požičali vojaci zo Serede. Nebolo to jednoduché, pretože vážila okolo 50 kg. Ale chlapcom sa to páčilo.
Pretekov sa zúčastnili všetci žiaci.Za odmenu dostali medailu a víťazi pretekov aj diplom.

FOTO – Plavecký výcvik
 Mgr. Iveta Karnišová

Práce žiakov v krúžku LegoDacta18.11.2017
...FOTO – Krúžok LEGO 02_03 ...............FOTO – Krúžok LEGO 04_05
...FOTO – Krúžok LEGO 06_07 ...............FOTO – Krúžok LEGO 07_08
...FOTO – Krúžok LEGO 08_09 ...............FOTO – Krúžok LEGO 09_10
...FOTO – Krúžok LEGO 13_14 ...............FOTO – Krúžok LEGO 14_15
...FOTO – Krúžok LEGO 15_16 ...............FOTO – Krúžok LEGO 16_17
...FOTO – Krúžok LEGO 17-18 ...............
  riaditeľ školy

Exkurzia do hvezdárne14.11.2017
Žiaci 3. A, 3. B a 4. triedy sa s triednymi pani učiteľkami dňa 8. novembra 2017 zúčastnili exkurzie do Hvezdárne a planetária M.R. Štefánika v Hlohovci. Žiaci sa v planetáriu preniesli do tajomného sveta nášho vesmíru pomocou náučnej rozprávky Kamilka na potulkách vesmírom. Oboznámili sa so základnými poznatkami o slnečnej sústave, o pohyboch našej planéty Zem a Mesiaca. Dozvedeli sa ako vyzerá povrch našej najbližšej hviezdy - Slnka, ako aj spoznávali ako to vyzerá na povrchu jednotlivých planét slnečnej sústavy, na ktorých nie je život. Pozorovali súhvezdia severnej oblohy a dozvedeli sa o ich prepojení s gréckou mytológiou. Nakoľko sa žiaci 4. triedy na hodinách prírodovedy učili o vesmíre, týmto spôsobom si mohli zopakovať nadobudnuté vedomosti. Žiaci tretích ročníkov si tiež odniesli z tohto dňa zaujímavé poznatky, ktoré určite využijú na hodinách prírodovedy.

FOTO – Hvezdáreň
 Mgr. Martina Zigová

Exkurzia - Kelti12.11.2017
Žiaci našej školy z 2.B,3.B,4 triedy a dejepisného a keramického krúžku, sa koncom októbra 26.10.2017 zúčastnili prehliadky výstav na Bratislavskom hrade. Najmä výstava" Kelti z Bratislavy" ktorá sa nachádza v podzemí hradu deti veľmi zaujala. Ponúkla nám nevšedný pohľad na históriu a život z čias Rímskej ríše. Prehliadka výstavy bola obohatená interaktívnymi úlohami z obdobia života Keltov- Asetrixa a Obelixa, obľúbených rozprávkových postavičiek. Deti boli pri riešení jednotlivých úloh veľmi úspešné a kreatívne. Zaujalo ich najmä, ako a kedy vznikli peniaze a súvislosti s dnešnou výrobou mincí na Slovensku. Mali možnosť vidieť originály pokladu keltských mincí Biatekov. Na výstavy a prehliadku hradu sa deti budú tešiť aj pri ďalších podobných exkurziách, ktoré plánujeme navštíviť v budúcnosti.
V prílohe je malá prezentácia z výstavy nášho žiaka Adriána Peška z 6.B. triedy.
Milo ma potešila takáto odozva a snaha detí vyjadriť sa k výstave.

FOTO – Exkurzia - Kelti
  Marta Janeková

Fyzika - práca žiakov9.11.2017
...FOTO – Hodiny fyziky 03-04 ...............FOTO – Hodiny fyziky 07-08
...FOTO – Hodiny fyziky 09-10 ...............FOTO – Hodiny fyziky 10-11
...FOTO – Hodiny fyziky 11-12 ...............FOTO – Hodiny fyziky 12-13
...FOTO – Hodiny fyziky 14-15 ...............FOTO – Hodiny fyziky 15-16
...FOTO – Hodiny fyziky 16-17 ...............FOTO – Hodiny fyziky 17-18
  riaditeľ školy

Vesmír 7.11.2017
Učivo o vesmíre je pre žiakov veľmi zaujímavé. Táto téma umožňuje využitie rozmanitých učebných pomôcok a vyučovacích prostriedkov. Tak to bolo aj na hodinách, ktoré absolvovali žiaci štvrtej triedy. Na záver vytvorili modely slnečnej sústavy a vystavili ich na chodbe budovy prvého stupňa. Zostavili prezentácie, ktoré každý žiak samostatne pred triedou odprezentoval. Zaujímavá bola práca Dominiky Roštákovej naprogramovaná v žiakmi obľúbenom programe Baltík. Posledná vyučovacia hodina bola odmenou pre šikovných žiakov. Skladali vesmírnu stanicu zo stavebnice Lego education. Ale skutočným vyvrcholením tejto témy bude návšteva hvezdárne v Hlohovci, ktorá čoskoro žiakov čaká.

FOTO – Vesmír
 Mgr. Renáta Bohunická

Noc svetiel6.11.2017
Kde bolo tam bolo, za siedmimi horami, za siedmimi dolinami, v jednej telocvični sa raz za rok stretávajú strašidlá z Pustých Úľan a okolia, aby si užili atmosféru halloweenskej noci. Ako každý rok, aj dnes prišli strašidlá oblečené do zaujímavých masiek. Na začiatku prebehlo predstavovanie týchto masiek a potom sa začala zábava. Strašidielka si užívali diskotéku, ktorú zabezpečovali žiaci 8.A: Botka, Herzog a Kovačevič. Rytmy hudby striedali športové súťaže. Víťazov aj porazených odmenili pani učiteľky sladkými cenami. Strašidlá si zahrali aj metlobal. Pred spaním si pozreli strašidelný film. Ráno sa poupratovala telocvičňa a strašidielka sa rozleteli do svojich domovov. Už teraz sa tešia na strašenie v telocvični na budúci rok.


Klikni a dozvieš sa viac

FOTO – Noc svetiel
 Mgr. Iveta Sabová

Exkurzia - Nitra29.10.2017
19. októbra 2017 žiaci 7.A a 7. B navštívili Nitru.
Počas našej prehliadky sa žiaci zábavnou formou dozvedeli veľa o histórii (Veľká Morava a jej panovníci), umení (najznámejšie architektonické slohy) a kultúre (život a dielo sv. Konštantína – Cyrila a Metoda, hlaholika).
Všetky informácie boli podané hravým spôsobom, ktorý prirodzene udržiaval pozornosť žiakov. Žiaci totiž počas prehliadky po celý čas spolupracovali so sprievodcom a riešili úlohy, ktoré ich priviedli k pokladu.
Každý žiak dostal ilustrovanú brožúrku, v ktorej našli úlohy a zaujímavé informácie nadväzujúce na výklad sprievodcu.
Odmenou za pozornosť žiaka a vyriešenie úloh bolo nájdenie pokladu.

FOTO – Exkurzia – 7.ročník – Nitra
 Ing. Marta Roštáková

Exkurzia - Modra 29.10.2017
Deň pred výročím narodenia významnej osobnosti slovenských dejín Ľudovíta Štúra podnikli ôsmaci exkurziu na miesto jeho posledných rokov života - do Modry. Ako sám neblaho prorokoval v epigrame na toto mestečko vína a keramiky:
"Bílá snad si byla, když Modrou teď se nazýváš,
černou, zdá se mi, než slouti mi ještě budeš!"

Klikni a dozvieš sa viac

FOTO – Exkurzia – 8.ročník – Modra
 Mgr. Mária Pešková

Creative Baltie 17´29.10.2017
Žiaci našej školy sa zapojili do medzinárodnej programátorskej súťaže Creative Baltie 17´.Téma súťaže bola ľubovoľná, mohli vytvoriť hru, výukový program alebo iný program podľa vlastnej fantázie. Po úspešnom zvládnutí nižších kôl Dominika Roštáková zo 4. ročníka sa nominovala do finále, ktoré sa koná 25.11.2017 v Brne.

 Ing. Marta Roštáková

Okresné kolo v cezpoľnom behu 10.10.2017
Žiačky- Lucka Némethová, Saška Borovičková, Sofia Plesnivá a žiaci- Maťo Minarovič, Radek Kača, Rišo Baran reprezentovali našu školu v okresnom kole v cezpoľnom behu v Galante. Najlepšie zabehol Maťo Minarovič, ktorý v silnej konkurencii chlapcov skončil na piatom mieste.
Srdečne blahoželáme aj ostatným pretekárom a pretekárkam k ich výkonom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

FOTO – Okresné kolo v cezpoľnom behu
 Mgr. Iveta Karnišová

|<<  <  1  2  3  4  5  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]