Aktuality

Zobraziť: všetky | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Mladý zdravotník 30. mája 30.5.2019
Kissová, Laura - Lindtnerová, Karolína - Podstrelená, Bibiána - Beník, Ľuboš - Časný, Sebastián
Peško, Adrián, si zmerali sily s vedomosťami z PP pri resuscitácii, krvácaní, zlomeninách, iných poraneniach a z vedomostí o ČK. Umiestnili sa na peknom 5. mieste.

FOTO – Mladý zdravotník
 Mgr. Katarína Šmahelová

Škola v prírode našich štvrtákov 27.5.2019
Poprajme im krásne zážitky, veľa slnečných dní, žiadny úraz v zariadení ŠvP Radava, penzión Iveta. Šťastnú cestu tam a späť!
Príchod domov (areál školy) - 31.05.2019, cca 13,30 hod.
Piaty deň:
Krásne ráno a posledný pozdrav z Radavy zasielame. Deti ešte sladko spinkaju. Čakajú ich raňajky, pobalení sú už od včera, a potom vyrážame na Nitriansky hrad. Myslím, že si všetci týždeň parádne užili, aj keď budú odchádzať do slzami v očiach, ale zato naplnení zážitkami napriek premenlivému počasiu. Želáme všetkým krásny piatok a cez víkend krásny MDD.

Mgr. Michaela Hanáková

Doobeda 30.5. aj 4.A navštívila soľnú jaskyňu, kde si oddýchli pred obedom. 1. miesto za najkrajšie upratané izby získali chlapci zo 4.B a dievčatá zo 4.A. Prekvapenie pre animátorov dopadlo na jednotku. Sme hrdí na pekný tanec a spev, ktorý predviedli naši štvrtáci. Večer sme mali s animátormi vyhodnotenie z aktivít z celého týždňa, kde sa naša škola rozdelená do dvoch družstiev krásne umiestnila na 1. a 2. mieste. Po diskotéke bola dojemná rozlúčka a podpisovanie tričiek od animátorov. Dojatí sme sa pobalili a pripravili na odchod domov. Zajtra nás čaká ešte návšteva Nitrianskeho hradu a návrat domov. ŠvP plná krásnych zážitkov sa nám skončila!
Mgr.Martina Zigová


FOTO – Škola v prírode
 Mgr. Martina Zigová

Koncoročný výlet 26.5.2019
„Sláva nášmu výletu“
Náš koncoročný výlet sme absolvovali v stredisku Detskej misie Prameň v Častej v krásnom lesnom prostredí s neďaleko tečúcim potokom. Prvý deň po ubytovaní sme sa vybrali užiť si prírodu, zahrať si futbal, bedminton či florbal. Keď sme vyhladli, išli sme opekať špekáčiky a slaninku a pri ohni sme spoločne spievali piesne za zvukov gitary nášho spolužiaka. Hlavná aktivita druhého dňa bol poznávací výlet na Červený Kameň. Po návrate aj ako po každej činnosti na nás vždy čakalo chutné jedlo, za ktoré vďačíme šikovnému personálu kuchyne.
Pani učiteľky sa zapájali do našich aktivít a s potupou priznávame, že v niektorých boli lepšie ako my. Ale v tancovaní na diskotéke sme ich porazili. Náš nočný život sa pri všetkej počestnosti rozprúdil v chatke pre ôsmich, kam sme sa natlačili dvadsiati pozerať akčný film. Ráno a doobeda nasledujúceho dňa nám teda až tak neprekážala prietrž mračien, ktorá sa na pekne udržiavaný areál s hojdačkami a lavičkami spustila.
Je nám ľúto, že toto bol náš posledný spoločný výlet, ale pekné spomienky si zachováme.
(Z. Bittová, D.Bohunická, IX.A)


FOTO – Koncoročný výlet deviatakov
 Mgr. Mária Pešková

Olympiády17.5.2019
Žiaci Beník, Ľuboš - Časný, Sebastián - Lašček, Lukáš – boli - úspešnými riešiteľmi v okresnom kole biologickej olympiády kat.D
Vrbovský, Juraj - úspešný riešiteľ v okresnom kole biologickej olympiády v kat C

Bittová, Zuzana - Botka, Adam –Herzog, Matej – Kapecsková, Alena - úspešní riešitelia v okresnom kole chemickej olympiády

 Mgr. Katarína Šmahelová

Deň narcisov17.5.2019
Naša škola sa v tomto mesiaci zapojila do zbierky Ligy proti rakovine Deň narcisov. Dobrovoľníci z radov žiakov v žltých tričkách rozdávali symboly boja proti tejto zákernej chorobe nielen v škole, ale aj v Pustých Úľanoch a vo Veľkom Grobe. Každému, kto prispel finančnou čiastkou na pomoc onkologickým pacientom, ďakujeme. Vyzbieralo sa 510 eur.

FOTO – Deň narcisov
 Mgr. Katarína Šmahelová

Ekológia 17.5.2019
16.mája sme absolvovali exkurziu na zberný dvor firmy FCC v Trnave-Zavare. Odborné a zaujímavé rozprávanie pána Mikláša žiakov zaujalo a pýtali sa na mnohé veci. Videli kompostovisko, už zatrávnenú 32m vysokú kopu odpadu, prácu obrovských buldozérov, triedičku odpadu ,ale aj už zlisované veľké baly plastových fliaš a papiera. Verím, že po tejto exkurzii budú naši siedmaci citlivejší í k svojmu okoliu a prírode a vyrastú z nich mladí ochranári.

FOTO – Ekológia
 Mgr. Iveta Karnišová

Programujeme s Baltíkom12.5.2019
Aj v tomto školskom roku pokračujeme v programátorskej tradícii. Naši žiaci sa opäť zapojili do medzinárodnej programátorskej súťaže BALTIE 19´. Po novembrovom úspechu na CREATIVE BALTIE 18´ v Brne, kde Dominika Roštáková získala 5. miesto v B kategórii BALTIE 2019 s výukovým programom English Grammar, 158 žiakov sa zapojilo do riešenia úloh v domácom kole, odkiaľ najlepší postúpili do školského kola. Po úspešnom zvládnutí úloh v školskom kole 16 žiaci reprezentovali našu školu v krajskom kole, ktoré organizovala naša škola za účasti GVBN z Prievidze. Výsledky z krajského kola budú známe až 24.5.2019. Dňa 8.6.2019 sa uskutoční finále BALTIE 2019, kde víťazi krajského kola budú reprezentovať našu školu v medzinárodnom meradle. Svoje vedomosti a zručnosti v programovaní si porovnajú so žiakmi zo Slovenska, z Poľska a Českej republiky. Ďalšia významná aktivita našej školy, krajské kolo v programovaní v programovacom jazyku SGP Baltík sa uskutočnilo na našej škole.

FOTO – Baltík
 Ing. Marta Roštáková

Ochranárik7.5.2019
V novembri tohto roku sa žiaci ZŠ v Pustých Úľanoch zapojili do výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112, ktorú vyhlásil Okresný úrad Galanta.
Žiak výtvarného odboru ZUŠ v Pustých Úľanoch, Leon Eliáš, získal 2. miesto vo svojej vekovej kategórii a jeho práca postupuje aj do krajského kola súťaže do Trnavy.
Žiaci, ktorý svojimi výtvormi prispeli do súťaže, sa zúčastnili aj vyhodnotenia, ktoré sa uskutočnilo 3. 12. 2018 o 9.30 hod. v budove Mestského kultúrneho strediska v Galante. Všetky práce boli vystavené a víťazi si prevzali ceny.

FOTO – Ochranárik
 Mgr. Kristína Bokorová

Mladý záchranár CO7.5.2019
V druhej polovici apríla Základná škola na Štefánikovej ulici v Galante opäť privítala účastníkov okresného kola súťaže Mladý záchranár CO. Naši siedmaci Lea Vareničová, Miroslava Krullová, Nikolas Bacigál a Samuel Müller zabojovali v desiatich disciplínach tejto náročnej súťaže a svojím výkonom si zabezpečili postup do krajského kola. V súťaži si preverili nielen teoretické znalosti, ale ukázali aj svoje praktické zručnosti z topografie, zdravotníctva, streľby, civilnej ochrany či hasenia požiarov. K postupu blahoželáme.

FOTO – Mladý záchranár CO
 Ing. Peter Michálek

Deň Zeme 27.5.2019
Naša škola sa už niekoľko rokov úspešne zapája do projektu „ Recyklohry“, ktorý je zameraný na recykláciu odpadov, hlavne z oblasti elektro. Naši žiaci využili aj významný Deň Zeme a v rámci projektu pripravovali použité tonery a elektroodpad k odovzdaniu. Každý toner starostlivo zabalili podľa predpisov projektu a takisto starostlivo premerali každú batériu. A verte, často našli aj takmer nepoužitú batériu, ktorá môže v škole nájsť primerané využitie. V tento deň bol viac využitý aj lis na plastové fľaše, ktorý získala škola za svoju úspešnú činnosť v rámci spomínaného projektu. Ďakujeme všetkým aktívnym žiakom a učiteľom.

FOTO – Deň Zeme
 Ing. Peter Michálek

Tvorivé dielne 7.5.2019
7. mája 2019 sme v priestoroch našej školy privítali troch talentovaných pánov, ktorí aj v súčasnosti pomáhajú udržiavať tradíciu ľudových remesiel ako sú drevorezba či hrnčiarstvo.
Za hrnčiarsky kruh si zasadol pán Miroslav Malinovský z Modry, ktorý ukázal deťom ako premeniť kôpku hliny na tanier, misku alebo vázu pomocou hrnčiarskeho kruhu. Hneď vedľa mali stanovište naši keramikári, ktorí pod vedením pani Marty Janekovej mohli svoje predstavy vymodelovať z hliny.
Ďalším materiálom na tvorenie bolo drevo. Deti si v spolupráci so skúseným rezbárom a umelcom pánom Ivanom Slezákom vyskúšali ako dohladka vybrúsiť drevené srdiečko, kladivom natĺcť drevený klin, vyvŕtať dierku do podstavca a nezľakli sa ani vypaľovačky, ktorou do pripraveného výrobku vypaľovali rôzne dekoratívne vzory. Po usilovnej práci si odnášali so sebou krásnu drevenú dekoráciu.
Vyrezávanie a tvorenie z dreva nám bravúrne predviedol aj pán Štefan Palčo z Abrahámu, ktorý priamo počas tvorivých dielní vytvoril pre našu školu sovičku z dreva a prírodných materiálov. Naše oči sa mohli pokochať aj na výstave jeho drevených sôch, ktorá trvala aj na druhý deň, aby si ju mohli prezrieť všetci žiaci našej školy.
Myslím, že deti tvorenie z dreva či hliny zaujalo, čoho dôkazom sú aj ich krásne a originálne výrobky.

FOTO – Tvorivé dielne
 Mgr. Kristína Bokorová

Deň Zeme 16.5.2019
Aj naši žiaci sa každoročne zapájajú do aktivít Dňa Zeme. V piatok 26.apríla sa vyučovanie začalo sústredením žiakov na spoločnej chodbe, aby si vypočuli zopár dôležitých informácií o našej Matke Zemi. Pani učiteľka Sabová si pre žiakov pripravila fakty o zhoršujúcom sa životnom prostredí, žiaci si pozreli krátke filmy o alarmujúcom stave oceánov, morí a riek, o znečisťovaní ovzdušia. Žiaci si vypočuli a pozreli klip k piesni Earth song od Michaela Jacksona . Medzi hovoreným slovom a pozeraním filmov prebiehal kvíz zameraný na ekologické problémy. Správna odpoveď žiaka bola odmenená sladkou odmenou. Na záver si žiaci pozreli prezentáciu o mladej Švédke Grete Thunbergovej, aktivistke v boji proti klimatickým zmenám. Pani učiteľka Števková povedala pár slov o tom, kto je toto dievča, o čo sa snaží, na čo poukazuje a vyzvala žiakov k uvedomeniu si závažnosti daného stavu našej planéty Zem.
Po teoretických informáciách sa žiaci vybrali do okolia školy a obce, aby vlastnými rukami očistili prírodu od vecí, ktoré nepatria na ulice a trávniky, ale patria do koša a odpadových skládok.
Verím, že aktivity tohto dňa majú a budú mať veľký význam a zanechajú stopy vo vedomí našich žiakov, aby si v budúcnosti mohli povedať, že urobili všetko pre odvrátenie katastrofy.

FOTO – Deň Zeme
 Mgr. Iveta Sabová

Stavanie mája 20192.5.2019
Prvý máj na našej škole

Hoci prvomájové oslavy vrcholili v stredu, teda v deň pracovného pokoja, naša škola si tento tradičný sviatok pripomenula aj nasledujúci pracovný deň, t.j. 2. mája. Už po štvrtýkrát sme sa všetci spoločne zišli na školskom dvore pred telocvičňou, kde sme si s pripomenuli, čo je príčinou slávenia tohto dňa. Úvodom sa niesla jarná báseň v podaní výbornej recitátorky Michaely Ďurčovej. Po nej sme sa vďaka pani zástupkyni preniesli do histórie našich predkov, aby sme sa dozvedeli, ako oni kedysi slávili prvý máj. Po krátkej exkurzii do minulosti nás svojimi ladnými pohybmi vrátili späť šikovné tanečníčky sestry Gavrilové, sestry Števkové, Emka Bokorová, Soňa Švirecová, Adela Urbáneková, Miriama Porhinčáková, Karolína Kolláriková, aby nás zahriali zmesou temperamentných ľudových piesní. Oficiálnu časť slávnostného programu ukončila Diana Tibenská recitovaním básne a po nej nasledovalo– ako inak – postavenie nášho školského mája. O jeho pričinenie sa postarali naši šikovní chlapci spolu s pánom školníkom. Po oficialitách musí nasledovať zábava, a tak sa zelený parket o chvíľu zaplnil veselými študentmi a učiteľmi oslavujúcich tento krásny slnečný deň.


FOTO – Stavanie mája

 Mgr. Barbora Bednáriková

Gazdovský dvor 17.4.201924.4.2019

Slnečný aprílový deň využili žiaci prvého ročníka na návštevu gazdovského dvora v Pustých Úľanoch. Sprevádzala ich pani Kučerová, ktorá im porozprávala zaujímavosti o zvieratkách a s radosťou odpovedala na všetky otázky. Kozičky, zajačiky, koniky, kravičky, prasiatka či lamu a pštrosa si nielen pozreli, ale mohli ich aj nakŕmiť, pohladiť a učesať. Niektoré detičky priniesli jablká a mrkvičku pre svojich zvieracích kamarátov. Vedeli ste aký je rozdiel medzi vajíčkom pštrosa a emu? Prváci to už vedia.

FOTO – Gazdovský dvor
 Mgr. Renáta Bohunická

Krásy našej záhrady18.4.2019
Tento školský rok sa žiaci našej školy zapojili do viacerých výtvarných súťaží. Jednou z nich bola aj súťaž Krásy našej záhrady, ktorú už 12. rok organizuje Slovenský zväz záhradkárov v Bratislave. Snažili sme sa zaujať odbornú porotu netradičnou technikou a spracovaním námetu. Do súťaže sme poslali viacero zaujímavých prác a oplatilo sa. Dve naše žiačky, Zara Zamrawe a Ella Ann Števková, boli ocenené vo svojej kategórii za spoločné dielo. Všetky ocenené práce budú celý rok putovať po rôznych výstavách, okrem iného si ich môžeme pozrieť aj na Agrokomplexe v Nitre. Dievčatám gratulujeme a tešíme sa.

FOTO – Krásy našej záhrady
 Mgr. Kristína Bokorová

|<<  <  1  2  3  4  5  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]