Aktuality

Zobraziť: všetky | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Dopravné ihrisko17.10.2018
Dňa 11.10. sme boli opäť na „našom“ dopravnom ihrisku v Galante. Jazdili sme na kolobežkách a bicykloch. Naučili sme sa aj nové dopravné značky a pravidlá cestnej premávky. Inštruktori boli veľmi milí. Dávali nám dopravné hádanky. Veľmi sa nám tam páčilo! Ďakujeme!
Žiaci 3. ročníka

FOTO – Dopravné ihrisko
 Mgr. Zuzana Guldanová

Zatepľovanie školy15.10.2018
3.septembra 2018 sa začali zatepľovacie práce na našej škole. 52 ročná škola sa dočkala nového ošatenia, ktoré nezmení len jej farebnosť, ale aj 15 cm hrubý molitan nedovolí unikaniu tepla z vnútra školy.

FOTO – Zatepľovanie

Okresné majstrovstvá družstiev v cezpoľnom behu5.10.2018
Naši žiaci- D. Fiala, T. Kovačevič, S. Múller a žiačky A. Borovičková, A. Ožvoldová, S. Hriňáková reprezentovali našu školu v Galante v cezpoľnom behu. Ráno bolo chladné-boli iba 2°C, ale všetci statočne bojovali a dobehli do cieľa. Dievčatá bežali 1500m a chlapci 3000m.Srdečne blahoželáme!
Rozkvitnutému gaštanu v parku chlad zjavne nevadil...

FOTO – Cezpoľný beh
 Mgr. Iveta Karnišová

Návšteva u dedka Hojera4.10.2018
Počas vychádzky zameranej na poznávanie a pozorovanie obce Pusté Úľany žiaci 3.A triedy zavítali na vopred dohodnutú návštevu k pánovi Hojerovi, chovateľovi králikov. Deti sa dozvedeli zaujímavé poznatky o chove týchto čistokrvných živočíchov, ktoré majú aj svoje vlastné rodné listy. Pán Hojer sa zúčastnil viacero výstav, kde so svojimi miláčikmi získal aj pekné ocenenia. Žiaci mali možnosť králiky nakŕmiť i pohladkať, ba dokonca sa s nimi aj odfotiť. Táto návšteva nebola náhodná, keďže sme na hodine čítania hovorili o králikoch a zajacoch. Okrem toho sa popozerali po krásne upravenom dvore plnom jabloní a viniča. Touto cestou sa chceme dedkovi Hojerovi veľmi pekne poďakovať za to, že sme mohli prísť, za milé občerstvenie a Adamkovi Hojerovi- jeho vnukovi a nášmu spolužiakovi ďakujeme za to ,že nám to u dedka dohodol.
Žiaci 3.A triedy, Mgr. Z. Guldanová


FOTO – U deda Hojera
 Mgr. Zuzana Guldanová

Deň otvorených dverí2.10.2018
Sme deviataci, a preto sa už pomaly obzeráme po stredných školách. Zvažujeme svoje možnosti aj záujmy. Jednou z príležitostí, kde strednú školu vidieť naživo, nielen z prospektov či virtuálne, je i Deň otvorených dverí. Na takúto aktivitu SOŠ v Bernolákove sme sa vybrali spolu s triednou učiteľkou 19. septembra. Táto škola má popri technických odboroch, akými sú Technika a prevádzka dopravy, Agromechanizátor a opravár, aj odbory zamerané na Služby v cestovnom ruchu a Bioenergetiku. Najnovším odborom, ktorý sa otvára už v budúcom školskom roku, bude Ochrana osôb a majetku.

Klikni a dozvieš sa viac
 Mgr. Mária Pešková

Návšteva kaštieľa v Dolnej Krupej - 7.ročník 27.9.2018
V októbri sme navštívili kaštieľ v Dolnej Krupej. Pozreli sme si výstavu hračiek a kočíkov, vypočuli i si prednášku o histórii kaštieľa. Niektorí si zahrali aj na klavíri. Potom sme sa presunuli do krásneho parku s voňavými záhonmi ruží. Navštívili sme aj izbu, kde býval Ludwig van .Beethoven.Potom sme sa presunuli do Trnavy, kde sme sa prešli historickým centrom mesta a spoznávali významné budovy „Malého Ríma“
Mgr. Iveta Karnišová, Mgr. Viera Vrbovská


FOTO – Kaštieľ
 Mgr. Iveta Karnišová

Ochrana života a zdravia23.9.2018
21.9.2018 sa na našej škole uskutočnilo účelové cvičenie „ Ochrana života a zdravia“. Pani zástupkyňa Sabová a pán učiteľ Michálek pripravili a zorganizovali veľmi pútavé podujatie. Pripravené stanovištia, na ktorých žiaci prezentovali svoje vedomosti z podávania prvej pomoci, topografii, streľby, prechodu zamoreným územím, vyhlasovania signálov CO, výberom najnutnejších potrieb do CO úkrytov,..., a to všetko za spolupráci učiteľského zboru, ktorí zodpovedne tieto stanovištia realizovali. To najdôležitejšie, žiaci s radosťou prijímali učivo, ktoré by sme mali ovládať aj v mierových podmienkach.


FOTO – Ochrana človeka a prírody
  riaditeľ školy

Vypúšťanie meteorologického balóna23.9.2018
18. a 19. septembra sa z našej školy vypustil meteorologický balón. Žiaci druhého stupňa s veľkým záujmom sledovali naplnenie skutočného meteorologického balóna plynom hélium do priemeru 1,6 m, na ktorý bola pripevnená malá meteorologická sonda. Dozvedeli sa prečo tento balón stúpa do veľkej výšky nad povrch Zeme, aké merania zaznamenáva meteorologická sonda, aký význam majú tieto údaje pre meteorológov, letectvo, poľnohospodárstvo atď., a že postupne do výšky cca 34 km zväčši svoj objem až 6-krát a praskne. Potom pomocou malého padáku sa sonda vráti na Zem.


FOTO – Meteorologický balón
  riaditeľ školy

1.deň v škole3.9.2018
Začiatok šk. roka 2018/19 sa na našej škole niesol v znamení dobrej nálady všetkých žiakov, dokonca aj noví žiaci- prváčikovia, sa už v prvých minútach cítili ako doma.
Po kultúrnom vystúpení a príhovoroch pána riaditeľa a pána starostu sa deti dozvedeli z úst pani zástupkyne ako bude pokračovať dnešný deň a rozišli sa do svojich tried so svojimi triednymi učiteľmi, aby sa mohli porozprávať o zážitkoch z prázdnin.


FOTO – Prvý deň v škole

|<<  <  ...  2  3  4  5  

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]