Aktuality

Zobraziť: všetky | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Čo sme ešte stihli pred koronou?9.7.2020
So žiakmi 8. A sme boli na farme pomáhať - chlapci nosili seno a dolievali zvieratkám vodu a dievčatá skrášľovali svojimi maľbami sivý betónový plot.
Fotky č. 1-6

Potom sme v skrášľovaní pokračovali v triede...
Fotky č. 7-13

Pred Vianocami sme sa zapojili do akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ a zorganizovali sme zbierku pre klientov Domu sociálnych služieb v Senci.
Fotky č. 14-16

S piatačkami a šiestačkami sme sa zapojili do projektu „ Minivolley“.
Fotky č. 17 a 18

S našimi deviatačkami sme sa zúčastnili Okresného kola vo volejbale žiačok.
Fotky č. 19-25

Na farmu sme sa vrátili až v júni, kde sme mali poslednú triednickú hodinu v tomto školskom roku.
Ďakujeme pani Kučerovej za ochotu a ústretovosť.
Fotky č. 26-32


FOTO –pred koronou

 Mgr. Iveta Karnišová

Fotointerpretáciu29.6.2020
Aj počas júna žiaci usilovne pracovali a vznikli ďalšie zaujímavé výtvory. Tentokrát mali za úlohu vybrať si niektorí zo známych obrazov z dejín výtvarného umenia a vytvoriť jeho fotointerpretáciu.
Ako sa to žiakom podarilo, si môžete prezrieť na fotografiách pod textom.


FOTO –Fotointerpretácia
 Mgr. Kristína Bokorová

Baltie 202018.6.2020
Naši žiaci pokračujú aj počas mimoriadnej situácie v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 v programátorskej tradícii. Opäť sa zapojili do medzinárodnej programátorskej súťaže BALTIE 2020. 91 žiakov sa zapojilo do riešenia úloh v domácom kole ešte pred uzatvorením škôl, odkiaľ najlepší žiaci postúpili do školského kola. 16.6.2020 sa uskutočnilo školské kolo, ktorého sa zúčastnilo 13 žiakov. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na krajské kolo.

FOTO –Baltík
 Ing. Marta Roštáková

Chemická olympiáda – krajské kolo9.6.2020
28. mája 2020 sa uskutočnilo krajské kolo Chemickej olympiády. Súťažiaci úlohy riešili opäť dištančne - online. Po úspešnom zvládnutí okresného kola našu školu reprezentovali žiaci 9. ročníka, kde tiež vybojovali vynikajúce umiestnenie:
Lukáš Bolek – 1. miesto
Alena Kapecsková – 2. miesto.


BLAHOŽELÁME!

Riaditeľ školy ďakuje za vykonanú prácu, ktorú odviedla p. učiteľka Ing. Marta Roštáková pri vedomostnom posúvaní žiakov aj v tejto sťaženej dobe koronavírusu.

Ondrej Borek
Riaditeľ školy
 Ing. Marta Roštáková

Gazdovský dvor9.6.2020
4.6.2020 sme využili možnosť výučby v prírode a presunuli sme sa do gazdovského dvora v našej obci. Privítala nás vysmiata teta Janka Kučerová, ktorá nás sprevádzala. Aj keď toto nebola naša prvá návšteva, opäť sme sa o zvieratkách dozvedeli niečo nové. Mohli sme ich nielen pozorovať, ale tiež nakŕmiť i napojiť. Po týždňoch strávených doma, nám dobre padlo pohrať na detskom ihrisku a vyšantiť sa so spolužiakmi. Ďakujeme, radi prídeme aj nabudúce.

FOTO –Gazdovský dvor

 Mgr. Renáta Bohunická

Reštart - Covid_191.6.2020
Po vyše dvoch mesiacoch sme dnes 1.6. otvorili opäť brány školy, ktoré boli zatvorené v dôsledku pandémie spôsobenej Koronavírusom Covid-19. To bolo radosti! Ani prísne hygienické opatrenia nikomu nevadili. Naopak, najfrekventovanejšie a po celý deň najnavštevovanejšie miesto na škole bol vstup do školy, kde termokamera s displejom merala žiakom teplotu a upozorňovala ich, ak nemali správne nasadené rúško.


FOTO –Reštart

FOTO –Mladí stavitelia
  riaditeľ školy

Chemická olympiáda 11.5.2020
7. mája 2020 sa uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády. Tento rok sa súťažilo netradičnou formou. Súťažiaci úlohy riešili dištančne - online. Našu školu reprezentovali žiaci 9. ročníka – Alena Kapecsková a Lukáš Bolek. Obi dvaja žiaci sú úspešnými riešiteľmi okresného kola, čím získali postup do krajského kola, ktorý sa uskutoční 28. mája 2020 tiež dištančnou formou.

Blahoželáme!

FOTO – CHE olympiáda

 Ing. Marta Roštáková

Model hasiaceho prístroja 11.5.2020
Náhle uzatvorenie škôl počas rozbehnutého školského roka a presunutie vzdelávania žiakov do domáceho prostredia nebráni našim siedmakov, aby si spestrili vyučovanie chémie so zaujímavými pokusmi aj doma. Pri téme Hasiace prístroje mali šancu vytvoriť funkčný model hasiaceho prístroja pomocou látok z domácnosti – ocot, sóda bikarbóna. Pri zmiešaní týchto dvoch látok mohli sledovať búrlivú reakciu, pri ktorej vznikal oxid uhličitý.

FOTO –Aktivity - doma
 Ing. Marta Roštáková

Ako zvládať mimoriadny stav - školský psychológ4.5.2020
Inšpiratívne a podporné linky v mimoriadnej situácii pre možné postupy v podmienkach domáceho vzdelávania
(podľa odporúčaní Asociácie školskej psychológie SR)

• Ako zvládať mimoriadny stav:
https://vudpap.sk/
• Podcast: Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse:
https://vudpap.sk/podcast-ako-hovorit-s-detmi-o-koronaviruse/

Klikni a čítaj ďalej

 Mgr. Bronislava Strnádelová, PhD

Tvoríme aj doma24.4.2020
Žiaci sa aj počas domáceho vyučovania pravidelne zapájajú do tvorivej činnosti a reagujú na zadania, ktoré im posielam. Podarilo sa mi vytvoriť už aj malú kolekciu prác. Deti si mali z papiera vystrihnúť tvar zvieratka a cez vzniknutú prázdnu siluetu zvieratka sa pozrieť na svet inými očami, hľadať rôzne zaujímavé pozadia v prírode i v interiéri. Počas prázdnin sa mohli pohrať aj s jedlom na tanieri a vytvoriť z neho zaujímavý obrázok. Vzniknuté dielka vo forme fotografií nás môžu presvedčiť o tom, že fantázii sa medze nekladú.

FOTO – Tvoríme aj doma
 Mgr. Kristína Bokorová

Zápis do 1. ročníka na školský rok 2024/20259.4.2020

Vážení rodičia,

fyzický zápis do 1.ročníka sa uskutoční 15.04. a 16.04. 2024 od 14,00 hod. do 17,00 hod v budove 1.stupňa ZŠ Pusté Úľany.

Pri zápise je možné  zakúpiť školské pomôcky pre žiaka v hodnote 40 €

K dátumu  fyzického  zápisu postupujte podľa nasledujúcich pokynov:...

  riaditeľ školy

Ako psychycki zvládnuť obdobie pandémie30.3.2020
Milé žiačky, žiaci, pedagógovia a rodičia,

Pozdravujem Vás do bezpečia domovov aj formou obrázku, ktorý zhŕňa jednoduché rady a tipy, ako zvládnuť obdobie, v ktorom sme sa ocitli. V prípade potreby som Vám k dispozícii na mojej e-mailovej adrese.

Vaša školská psychologička,
Mgr. Bronislava Strnádelová, PhD.

Milí rodičia27.3.2020
V tejto neľahkej situácii sa zaoberáme aj otázkou „Ako vysvetliť deťom čo sa deje?“
Ak máte obavu, či dobre komunikujete deťom momentálnu situáciu, jednou z možností je pustiť im toto video. Chlapci sa rozhovorom snažia deťom povedať, čo je to COVID-19 a čo treba robiť.
Tím odborníkov z Národného ústavu detských chorôb pripravil cielenú kampaň pre detského pacienta a aj pre rodičov. Ide síce o pomerne jednoduché a všeobecne známe rady, ale napomáhajú informácie spracovať deťom vlastnou formou.

Mgr. Bronislava Strnádelová, PhD.
Školská psychologička

 Mgr. Bronislava Strnádelová, PhD

Sme doma – učíme sa26.3.2020
Naši žiaci nezaháľajú ani počas mimoriadnej situácie v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus). Zo školských lavíc prešli do domáceho prostredia. Vďaka pripojeniu na internet sú v neustátom spojení so svojimi učiteľmi. Mnohé hodiny vyžadujú nielen teoretické znalosti, ale aj praktické overenie. Naši siedmaci skúmajú v domácom prostredí šírenie tepla pomocou papierových hadov. Každá zaujímavá činnosť počas povinnej „karantény“ je nielen vhodným spestrením dňa a napomôže upevniť vedomosti našich žiakov.


FOTO – Sme doma
 Ing. Peter Michálek

Vitráž29.2.2020
Dnes nás na výtvarnú výchovu prišiel navštíviť bývalý žiak našej školy, Peťo Blaho, ktorý sa vo svojom voľnom čase venuje vytváraniu vitráží z farebných skiel. Nielenže nám priniesol ukázať svoje hotové diela, ale aj porozprávať a názorne predviesť celý proces výroby vitrážovej ozdoby.
Prvým krokom bolo vyrezanie jednotlivých častí obrázka pomocou diamantového rezača z farebných skiel. Po vyrezaní bolo potrebné dobrúsiť nerovnosti špeciálnou brúskou. Následne sa spoje prelepili medenou páskou a začalo sa s cínovaním. Týmto spôsobom sa spojili všetky časti farebných skiel do jedného celku.
Žiaci mali možnosť všetky úkony si aj vyskúšať na vlastnej koži. Táto technika je síce náročná, ale výsledok stojí za to.

FOTO – Vitráž
 Mgr. Kristína Bokorová

1  2  3  4  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]