Aktuality

Zobraziť: všetky | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Pramienok č.1227.6.2021
Vážení rodičia, milí žiaci!

Prinášame Vám dvanáste číslo nášho elektronického časopisu Pramienok, posledné v tomto školskom roku, ktorý sa už míľovými krokmi blíži k svojmu záveru. Tak ako každý rok, aj tentokrát sa musíme rozlúčiť s našimi deviatakmi. Posledné číslo je venované práve im - nájdete v nich pekné básne i úvahy, do ktorých vložili svoje nádeje i predstavy o budúcnosti. A možno je medzi nimi aj budúci Hviezdoslav... Príjemné čítanie!


ePramienok č.12

 

Dopoludnie v prírode27.6.2021
Jeden z posledných horúcich dní školského roka si žiaci 3.A spestrili vyučovaním v prírode. Na vychádzke do okolia obce si overili svoje vedomosti z prírodovedy a vlastivedy a získali aj nové poznatky. Využili skutočnosť, že južne od Pustých Úľan sa rozprestierajú rybníky, potoky a lužný les s bohatou flórou a faunou. Okrem iného sa im podarilo objaviť volavčie hniezdo, vydriu noru, ohlodané kmene stromov a bobriu hrádzu, množstvo liečivých rastlín. Cestu späť si spríjemnili sladkou bodkou v podobe zmrzliny.


FOTO – Dopoludnie v prírode
 Mgr. Renáta Bohunická

Naša škola má majstra Slovenska !23.6.2021
Martin Kubica bude reprezentovať Slovensko na medzinárodných plaveckých pretekoch v Srbsku

Onedlho sa končí školský rok a všetky deti si začnú užívať prázdniny.
No náš ôsmak Martin Kubica ďalej pokračuje s tvrdým trénovaním a prípravou na preteky 16.-18. júla v Belehrade v Srbsku, na ktoré bol nominovaný Slovenskou plaveckou federáciou a bude reprezentovať SR.
Držme mu palce nech si vypláva medailové umiestnenie! Do toho Martin!

Mgr. Iveta Sabová

Martin Kubica
, žiak 8.A triedy sa už niekoľko rokov, konkrétnejšie od prvého ročníka základnej školy venuje plávaniu. Trénuje v plaveckom klube AZETA. 4. až 6. júna 2021 na Majstrovstvách Slovenska v Poprade získal 1. miesto v polohových pretekoch na 200 metrov a stal sa tak majstrom Slovenska v tejto disciplíne. Okrem toho získal aj ďalšie dve 3. miesta v iných disciplínach. Tvrdé trénovanie teda prinieslo svoje ovocie.
Gratulujeme a držíme palce, nech je ešte veľa takýchto krásnych medailových umiestnení.
Športu zdar!

Mgr. Iveta Sabová

FOTO – plavec

  riaditeľ školy

Krásy našej prírody 22.6.2021
V máji sme sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú organizovalo Osvetové stredisko v Galante pri príležitosti 51. ročníka celosvetového Dňa Zeme. Galantské osvetové stredisko vyhodnotilo novú výtvarnú, fotografickú a literárnu súťaž pre deti a mládež pod názvom Krásy našej prírody. Fotografie troch našich šikovných ôsmačiek postúpili do celoslovenského kola a získali ocenenie.
1.obrázok: Vanesa Kováčová -Koníky vo Veľkom Grobe
2.obrázok: Michaela Ďurčová- Z babkinej záhradky
3.obrazoók: Soňa Švirecová-Ráno v Smoleniciach

Srdečne blahoželáme!

FOTO – príroda

 Mgr. Iveta Karnišová

Baltie - medzinárodná súťaž v programovaní - finále17.6.2021
Dňa 11.6.2021 sa uskutočnilo finále BALTIE 2021, kde víťazi krajského kola reprezentovali našu školu v medzinárodnom meradle. Svoje vedomosti a zručnosti v programovaní porovnali so žiakmi zo Slovenska, z Poľska a Českej republiky – online súťažilo 322 súťažiacich.
Naši žiaci obsadili vynikajúce miesta:
A. kategória:
3. miesto na Slovensku – Daniel Rošták, 2.A
B. kategória:
4. miesto na Slovensku – Tomáš Podstrelený, 5.B
7. miesto na Slovensku – Samuel Lehocký, 5.B
11. miesto na Slovensku – Daniel Majo, 4.B
15. miesto na Slovensku – Filip Kašuba, 4.B
C. kategória:
8. miesto na Slovensku – Dominika Roštáková, 7.A
9. miesto na Slovensku – Róbert Kollár, 8.A
10. miesto na Slovensku – Lukáš Súsedka, 8.B
11. miesto na Slovensku – Martin Priner, 8.A
12. miesto na Slovensku – Leon Eliáš, 7.A
Srdečne blahoželáme!

FOTO – Baltie
 Ing. Marta Roštáková

Žiaci 1.A triedy - včielky13.6.2021
Dnes 11.06.2021 nás svojou návštevou poctil pán Hrabinský , ktorý nám veľmi pútavo a trpezlivo porozprával o včelách a včelárstve. Žiaci mali možnosť nielen počuť, ale predovšetkým vidieť včelí úľ, rámiky a iné nástroje potrebné pri práci so včelami. Na záver bola sladká ochutnávka a nechýbal ani vzácny darček v podobe fľašky medu pre každého. Bol to pre nás veľký zážitok a my Vám zaň pán Hrabinský ešte raz veľmi pekne ĎAKUJEME!

FOTO – Včielky
 Mgr. Zuzana Guldanová

Žiaci 1.A triedy - práca s drevom13.6.2021
Žiakov 1.A triedy dnes navštívil pán Slezák , ktorý im ukázal opracovávanie dreva a čo všetko sa dá z neho a z drôtikov vyrobiť. Deti sa naučili šmirgľovať drevo a narábať s drôtikom. Išlo im to veľmi dobre. Výsledkom jeho práce so žiakmi boli krásne stromčeky šťastia. Ďakujeme!

FOTO – Práca s drevom
 Mgr. Zuzana Guldanová

Pomoc z radov rodičov10.6.2021
Pri zhotovovaní letnej triedy a parkoviska nám veľkou mierou pomáha pán Rudolf Hrabinský , otec našej žiačky z 1.A triedy, ktorý poskytol nielen odbornú pomoc ale aj svoje stroje. (vid.obr.).
Ďakujeme!

,
FOTO – Rodičia
  riaditeľ školy

Pramienok č.116.6.2021
Milí naši čitatelia,

pomaly sa blíži koniec školského roka, počas ktorého sa vystriedajú aj všetky ročné obdobia. Po septembrovej jeseni prichádza zima, v marci nastupuje jar a v júni sa už hlási leto. Túto premenu prírody stvárnili žiaci 7. ročníka na hodinách slovenčiny v pekných umeleckých opisoch, ktoré Vám ponúkame v 11. čísle nášho časopisu Pramienok.

Prajeme Vám príjemné čítanie!


ePramienok č.11

 

Hviezdoslavov Kubín3.6.2021
Napriek mimoriadnej situácii sa naše žiačky aj počas dištančného vzdelávania poctivo pripravovali na súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy "Hviezdoslavov Kubín". Dňa 3. júna sa pod názvom "Čaro slova" konalo okresné kolo v Galante. Zúčastnili sa ho dve žiačky 5. ročníka - Karolínka Tomšová a Martinka Viselková. Martinke sa podarilo získať prvé miesto v prednese poézie a postupuje do krajského kola.
Srdečne blahoželáme!
 

BALTIE 2021 – KRAJSKÉ KOLO1.6.2021
Naša škola pokračuje aj počas mimoriadnej situácie v programátorskej tradícii. Naši žiaci sa opäť zapojili do medzinárodnej programátorskej súťaže BALTIE 21´. Po úspešnom zvládnutí úloh v školskom kole 10 žiaci reprezentovali našu školu v krajskom kole, ktoré organizovala naša škola 20.5.2021. Výsledky z krajského kola sú známe:
A kategória:
1. miesto Daniel Rošták, 2. A

B. kategória:
1. miesto Daniel Majo, 4.B
2. miesto Tomáš Podstrelený, 5.B
3. miesto Filip Kašuba, 4.B
4. miesto Samuel Lehocký,5.B
C. kategória:
1. miesto Dominika Roštáková, 7.A
2. miesto Martin Priner, 8.A
3. miesto Róbert Kollár, 8.A
4. miesto Leon Eliáš, 7.A
5. miesto Lukáš Súsedka, 8.B
Dňa 11.6.2021 sa uskutoční finále BALTIE 2021, kde najlepší z krajského kola budú reprezentovať našu školu v medzinárodnom meradle. Svoje vedomosti a zručnosti v programovaní si porovnajú online so žiakmi zo Slovenska, z Poľska a Českej republiky. Držíme im palce.
 Ing. Marta Roštáková

Náš prvý hmyzí hotel26.5.2021
Naše šikovné šiestačky-Natálka Balážová a Ninka Skyčáková, spolu so svojimi oteckami ,vyrobili krásny hmyzí hotel, ktorý bude čoskoro pripevnený na strom v školskom areáli. Takéto domčeky chceme vyrábať v rámci plánu "Zelená škola" Veríme, že sa tam veľmi rýchlo ubytujú lienky, včielky- samotárky a iní "hostia".
Oteckom za pomoc srdečne ďakujeme.
 Mgr. Iveta Karnišová

Pramienok č.1024.5.2021
Milí čitatelia, naši ôsmaci sú nielen šikovní spisovatelia, ale i talentovaní ilustrátori. Na hodinách slovenčiny načreli do bohatej studnice ľudových výrokov a vytvorili pekné ilustrácie k prísloviam a porekadlám. Milou básničkou o kopčeku prispela do desiateho čísla nášho elektronického časopisu Pramienok aj tretiačka Vivien Kompaníková. Prajeme Vám bohatý umelecký zážitok pri prezeraní nášho časopisu!


ePramienok č.10

 

Ďalší úspech našej žiačky24.5.2021
Viktória Bacigálová, žiačka 9.A sa umiestnila medzi 20-timi najlepšími a jej práca bola vybraná firmou" ŠEVT "ako jedna z tých, ktoré budú na obálkach žiackych knižiek v školskom roku 2022/23. Opäť to bola celoslovenská súťaž, a opäť uspela v silnej konkurencii. Srdečne blahoželáme!

 Mgr. Iveta Karnišová

Zelená škola19.5.2021

                                                                                                                                    ...

  riaditeľ školy

1  2  3  4  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]