Aktuality

Zobraziť: všetky | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005

Ukončenie školského roka 14.7.2023
Záver školského roka sme tak, ako každoročne ukončili spoločne na školskom dvore, kde vedenie školy ocenilo všetkých úspešných žiakov, ktorí reprezentovali našu školu počas školského roka. Pán riaditeľ sa všetkým poďakoval za celoročnú prácu a úsilie a poprial všetkým žiakom a zamestnancom školy veľa zdravia a zaslúžený oddych. Deviatakom zaželal veľa úspechov a trpezlivosti na stredných školách. Záver patril tradičnému rozlúčkovému tancu deviatakov, ktorý zožal veľký potlesk. Rozlúčili sme sa aj s našou dlhoročnou kolegyňou a priateľkou Mgr. Katkou Šmahelovou, ktorá na našej škole pôsobia úctyhodných 40 rokov. ĎAKUJEME !

FOTO – Ukončenie šk.roka
 Mgr. Zuzana Guldanová

„Zbohom, škola, lúčime sa,...“12.7.2023
„Zbohom, škola, lúčime sa,...“ spieva sa v známej rozlúčkovej piesni. Znela z hrdiel 30 deviatakov, ktorí sa posledný júnový deň lúčili s pedagógmi, vychovávateľkami, upratovačkami, kuchárkami, školníkom a žiakmi nižších ročníkov. Absolventom ZŠ v Pustých Úľanoch po náročných týždňoch testovania a príjímacích pohovorov dobre padli krásne a dojímavé slová svojich učiteľov a v očiach mnohých z nich svietila nádej, že tie slová i dobre mienené rady padnú na úrodnú pôdu. Posledné zvonenie, rozlúčkový príhovor, kytice kvetov, nové tablo na stene hlavnej chodby, slzy smútku, ale i úľavy a opäť ďalší žiaci opúšťajú náš domovský prístav.
Tak dobrý vietor do plachiet, milí deviataci!

FOTO – Rozlúčka
 Mgr. Mária Pešková

Mladý farmár3.7.2023
V piatok 23. 6.2023 sme sa naposledy v tomto šk. roku stretli na prírodovednom krúžku, ktorý sme mávali na Gazdovskom dvore. Pani Janka nám pripravila na rozlúčku opekačku a hru Hľadanie indícií. Indíciou boli kované podkovy s menom, ktoré dostali deti pre šťastie. Samozrejme, aktivity mali až po vykonaní obvyklých povinností, naplnenie sieťok pre kone, doplnenie vody, odvedenie koníkov a poníkov z paše, tiež pustenie kôz a oviec z paše. Veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na stretnutia v budúcom šk. roku.

FOTO – Mladý farmár
 Mgr. Katarína Šmahelová

Dospievanie3.7.2023
Na našej škole v 6., 7. a 8. ročníkoch prebehla beseda na tému dospievanie. Besedu viedla lektorka Viera Holecová z MP Education, s.r.o.
6. roč. dievčatá„Dospievam,alebo život plný zmien...“ spracované samostatne pre 5.+6. a 7. ročník
Obsah 5. a 6. ročník: anatómia, ženské pohlavné orgány, hormóny
menštruačný cyklus, správne hygienické návyky.
6. roč. chlapci 2. „Na štarte k mužnosti" spracované samostatne pre 5.+6. a 7. ročník
Obsah 5. a 6. ročník: anatómia, mužské pohlavné orgány, hormóny
zmeny fyzické, správne hygienické návyky, životospráva.

7. roč. „Báť, či nebáť sa…?"
Obsah: rizikové faktory v období dospievania a ich vplyv na reprodukčné zdravie, rozdielne spôsoby života - fajčenie, alkohol, návykové látky - závislosť a ich sociálne dopady
Prevládajúce vzorce sexuálneho správania /príležitostný - náhodný sex. styk/ stresový faktor - riziko seba poškodzovania.

8. roč. „Kľúč ku vzťahom“
Obsah: budovanie a vnímanie hodnôt vzájomných vzťahov, komunikácia, priateľstvo, zamilovanosť, "prvá" láska, partnerstvo vysvetlenie pojmov empatia, tolerancia, kompromis, sebaláska
konflikty – ich príčiny, typy, štýly a možnosti ich riešenia

FOTO – Beseda

 Mgr. Katarína Šmahelová

Ochrana života a zdravia 3.7.2023
Koncom júna sa na našej škole pravidelne realizuje účelové cvičenie s cieľom pripraviť žiakov na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Už po šiesty krát naši žiaci súťažili „O putovný pohár riaditeľa školy“. Na jednotlivých stanovištiach si preverovali svoje vedomosti z desiatich disciplín ako napr. dopravná výchova, civilná ochrana, zdravotnícka príprava, pobyt a pohyb v prírode. Za splnenie jednotlivých úloh sa snažili súťažiaci získať čo najviac bodov. Víťazom sa prekvapivo stala trieda 5.A, a tým dokázala, že aj mladší žiaci môžu konkurovať starším žiakom. Blahoželáme.

FOTO – Ochrana života
 Ing. Peter Michálek

Škola končí27.6.2023
15. a 16. jún 2023 patril 2-dňovému koncoročnému výletu žiakov 9. ročníka pod vedením svojich triednych učiteliek. Z celkového počtu 31 detí sa ho v stredisku Prameň v Častej zúčastnilo 19. Boli ubytovaní v 8-miestnych chatkách. Mohli si užiť krásne počasie v lone prírody, zahrať si na výborne udržiavanom ihrisku futbal a florbal, skúšať udržať rovnováhu na chodúľoch a kolieskových šliapacích zariadeniach, pochutnať si na výbornej strave miestnej kuchyne, ale i vlastnoručne pripravených špekáčikoch a slaninke nad pahrebou ohníka. Pri ňom sa po zotmení mohli krásne báť rozprávaním strašidelných príbehov. Žiaci navštívili neďaleký hrad Červený Kameň a pre-cvičili si svaly kratšími túrami. Ďakujeme rodičom a sponzorom za bezplatnú dopravu tam i späť.

FOTO – Škola končí
 Mgr. Mária Pešková

Slnečné hodiny22.6.2023
Ďalšou vyučovacou pomôckou na našej škole sú slnečné hodiny. Z dôvodu, že naši žiaci sú v škole v doobedňajších hodinách a vtedy sa môžu presvedčiť o možnosti časovo orientovať sa aj pomocou slnečných hodín, sme ich namontovali na východnú stenu školy.
Slnečné hodiny sú prastarým prostriedkom (najstaršie pramene hovoria o používaní hodín v Číne a Egypte v období okolo roku 1500 pred Kr.) na meranie času za pomoci rotácie Zeme a tým spôsobeného zdanlivého pohybu Slnka po oblohe. Zdanlivo pohybujúce sa Slnko vrhá rovnako pohyblivý tieň, ktorý potom za pomoci tienidla a stupnice ukazuje čas.

FOTO – Slnečné hodiny
  riaditeľ školy

Zelená škola22.6.2023
V škole sme nainštalovali veterný generátor.
Teraz, veterný generátor už vyrába elektrickú energiu, ktorou poháňame čerpadlo v studni, ktorú sme svojpomocne vyvŕtali. Takže zeleninu, kvety, stromčeky, kríky, ktoré sme spoločne (deti, zamestnanci, rodičia a záhradkári) vysadili, zavlažujeme zadarmo, samozrejme musí fúkať vietor.
Žiaci sa oboznámia s obnoviteľným zdrojom – veternou energiou, ako nefosílnym zdrojom energie.

FOTO – Veterný generátor
  riaditeľ školy

Obecné slávnosti20.6.2023
Na tohtoročných slávnostiach obce sa opäť raz zúčastnili žiaci našej školy krátkym vystúpením. Naši najmenší prvostupniari sa predstavili poctivo nacvičenými tančekmi i hrou na hudobných nástrojoch. Avšak ani deviataci sa nedali zahanbiť. Ako rozlúčku so základnou školou si vybrali folklórne pásmo zložené z ľudových piesní, ktoré dopĺňal ľudový tanec. Ich famózne vystúpenie nenechalo jedno oko suché. Za krásny program patrí veľká vďaka šikovným pani učiteľkám.

FOTO – Obecné slávnosti
 Mgr. Barbora Bednáriková

Škola v prírode20.6.2023

Našim štvrtákom poprajme krásne zážitky, veľa slnečných dní, žiadny úraz v zariadení Penzión Stred Európy, Krahule. Šťastnú cestu tam a späť!

Prvá správa:
Škola v prírode Krahule TRAMPTARIA nás očarila hneď od prvého okamihu. Krásna príroda, čarovné zákutia rozprávkového lesa vždy prekvapia niečím novým. Nemáme čas vystrájať neplechu, pretože TRAMPTARIA nás vťahuje do nových tajov a ďalších  zážitkov . Štvrtáci A, B

Posledná správa:
Už sme na ceste domou!

FOTO – Škola v prírode

 

Úspechy našich siedmačiek 13.6.2023
Lorena Vincze sa zúčastnila Majstrovstiev v Kickboxe v B.Bystrici, kde obsadila 1. miesto a Lenka Majeríková sa zúčastnila medzinárodnej súťaže Sparťan, kde vo svojej kategórii obsadila 3.miesto.
Srdečne blahoželáme


FOTO – Sparťan

 Mgr. Iveta Karnišová

MDD 202311.6.2023
...Takto sme oslávili MDD

FOTO – MDD
 Mgr. Iveta Karnišová

European RoboCup2023 Junior - Varaždin7.6.2023

Dnes 11.6.2023 sa vrátili naši študenti z Majstrovstiev Európy v konštrukcii a programovaní robotov RoboCup2023 z mesta Varaždin, Chorvátsko.

- V Soccer Open získali štvrté miesto a ocenenie Best Hardware Solutio (Najlepšie hardvérové riešenie).
- V Soccer Entry siedme miesto a ocenenie Team Sprit Award (Tímový duch).

Ďakujem študentom Vladimírovi Lukáčovi, Tomášovi Podstrelenému, Matejovi Herzogovi, Tomášovi Majeríkovi a Róbertovi Kollárovi za reprezentáciu školy a Slovenska.


FOTO – Varaždin

  riaditeľ školy

Finále medzinárodnej súťaže v programovaní Baltie 20232.6.2023

Programujeme s Baltíkom
Aj v tomto školskom roku pokračujeme v programátorskej tradícii. Naši žiaci sa opäť zapojili do medzinárodnej programátorskej súťaže BALTIE 2023. 101 žiakov sa zapojilo do riešenia úloh v domácom kole, odkiaľ najlepší postúpili do školského kola. Po úspešnom zvládnutí úloh v školskom kole 9 žiaci reprezentovali našu školu v krajskom kole, ktoré organizovala naša škola za účasti ZŠ Stupava. V krajskom kole naši žiaci obsadili popredné miesta a nominovali sa do finále, ktoré sa uskutočnilo 2.6.2023 tiež na našej škole.
Umiestnenie našich žiakov v rámci Slovenska:


B. kategória  -   9. miesto Daniel Rošták 4.A, 13. miesto David Géc 4.A, 16. miesto Sofia Nováková 4.B, 23. miesto Lukáš Hriňák 5.A, 24. miesto Filip Kašuba 6.B
C. kategória  -   5. miesto Tomáš Podstrelený 7. B, 6. miesto Vladimír Lukáč 7.B


Blahoželáme!


FOTO – Baltík 2023 - finále

 Ing. Marta Roštáková

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády Prešov...30.5.2023
V piatok, 28. apríla 2023, sa súťažiaci – víťazi prvých miest seniorátnych kôl, mohli po dvoch rokoch opäť spoločne stretnúť na Celoslovenskom kole Biblickej olympiády, ktorá sa konala na Evanjelickej spojenej škole v Prešove.
Súťažilo sa v štyroch kategóriách v programe EduPage za štátne a cirkevné školy. Súťažné testy boli pripravené odbornou porotou .
Základnú školu Pusté Úľany reprezentovala : Soňa Fojtová, žiačka - 6. ročníka.
Spomedzi všetkých zúčastnených si viedla výborne :v II. kategórii získala 1. miesto.
Úspešnej žiačke srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov. Za reprezentáciu našej školy ďakujeme. Blahoželanie tiež patrí aj pripravujúcemu pánovi učiteľovi Pavlovi Kollárovi, ktorý ju na súťaž zodpovedne pripravoval. Pán učiteľ Soničke rovnako ďakuje za jej veľmi usilovnú , zodpovednú a trpezlivú prípravu.
 Mgr. Pavel Kollár

1  2  3  4  ...  >  >>|

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]