MDD

V pondelok 5.júna aj naši žiaci oslávili svoj sviatok detí, ktorý sme spojili s Dňom olympizmu. Žiaci nastúpili po triedach pri školskej lipke, vypočuli si príhovor pána riaditeľa a po vypustení holubíc- symbolu mieru, sa rozutekali po školskom areáli, kde boli pripravené rôzne športové aktivity. Každá trieda symbolicky odbehla jeden olympijský okruh, ale našli sa aj vytrvalci, ktorí v behu pokračovali. Víťazom sa stal Radek Kača z 8.A, ktorý zabehol 130 okruhov, čiže13 km. Gratulujeme!
Žiaci súťažili v skoku vo vreci, v hode granátom na cieľ, v preťahovaní lanom, v telocvični prebehol turnaj vo futbale a florbale, naši najmenší si merali svoje sily na prekážkovej dráhe. Po skvelých športových výkonoch sa žiaci usadili opäť pod lipkou na dvore, aby si vypočuli hudobno-zábavný program s výchovnou tematikou. Prišiel ujo Viktor Guľváš, ktorý si pripravil program plný pesničiek s jednoduchými, veselými a ľahko zapamätateľnými textami a zároveň rytmickými a chytľavými melódiami. Do programu uja Viktora sa žiaci aktívne zapájali spevom. V pesničkách sa dozvedeli niečo o zlom pôsobení fajčenia a drog, ale i o tom, že sa medzi nami nájdu aj takí, ktorí svojím správaním ubližujú ostatným, napr. šikanovaním. Žiaci si precvičili aj cudzie jazyky v piesni Afrika. Súčasťou koncertu bola aj pieseň To sme my, v ktorej si súťaživou formou zaspievali zvlášť prváci až štvrtáci. Na záver nechýbal rytmický Rock´n ´roll. Žiaci plní zážitkov zo športu a spevu sa odobrali na obed a domov pripraviť sa na ďalší školský deň.

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]