Exkurzia - Modra - 8ročník

Deň pred výročím narodenia významnej osobnosti slovenských dejín Ľudovíta Štúra podnikli ôsmaci exkurziu na miesto jeho posledných rokov života - do Modry. Ako sám neblaho prorokoval v epigrame na toto mestečko vína a keramiky:
"Bílá snad si byla, když Modrou teď se nazýváš,
černou, zdá se mi, než slouti mi ještě budeš!"
Žiaci si najprv v expozícii Múzea Ľudovíta Štúra vypočuli výklad pani sprievodkyne, aby následne vpisovali informácie z výkladu a exponátov do pracovného listu. Návštevu múzea ukončili prehliadkou a získaním ďalších informácií v Pamätnej izbe Ľudovíta Štúra.
K Modre neodmysliteľne patrí aj súsošie v centre, pri ktorom si žiaci vypočuli zaujímavosti o tomto komplexe plastík akademického sochára Miroslava Motošku. Potom ich kroky zamierili na miestny cintorín, kde si uctili pamiatku nášho veľkého národovca kvetinovou dekoráciou a zapálením sviečky, ktorá prispela k "dušičkovej" výzdobe miesta odpočinku významných obyvateľov Modry i ostatných Modranov. Cenné informácie si pre spolužiakov pripravil Matej Herzog.
Svoje putovanie po Modre žiaci zakončili prehliadkou historickej budovy Hotela Majolika, v ktorej kedysi prebiehala výroba známej dekoratívnej, ale i úžitkovej keramiky.
Veríme, že si žiaci odniesli z tohto dňa cenné poznatky, ktoré využijú na hodinách literatúry a dejepisu a že im z pamäti nevyblednú ako zarámovaný pramienok vlasov Ľudovíta Štúra v modranskom múzeu.
Mgr. Mária Pešková

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]