Deň otvorených dverí

Sme deviataci, a preto sa už pomaly obzeráme po stredných školách. Zvažujeme svoje možnosti aj záujmy. Jednou z príležitostí, kde strednú školu vidieť naživo, nielen z prospektov či virtuálne, je i Deň otvorených dverí. Na takúto aktivitu SOŠ v Bernolákove sme sa vybrali spolu s triednou učiteľkou 19. septembra. Táto škola má popri technických odboroch, akými sú Technika a prevádzka dopravy, Agromechanizátor a opravár, aj odbory zamerané na Služby v cestovnom ruchu a Bioenergetiku. Najnovším odborom, ktorý sa otvára už v budúcom školskom roku, bude Ochrana osôb a majetku. Práve tento štúdijný odbor bol predstavený samotným ministrom obrany J. Gajdošom. Medzi vzácnych hostí patrili aj poslanci NR SR, predstavitelia BSK, starosta obce Bernolákovo a iní.
Na miesto nás dopravil strednou školou vyslaný mikrobus. Pri bráne sa nás ujala pani učiteľka SOŠ, ktorá nás inštruovala o stanovištiach a stánkoch s prospektami a občerstvením. Potom sme sa rozptýlili po areáli, kde na nás spolu s deviatakmi z iných základných škôl čakala možnosť zajazdiť si na traktore, chytiť a vyskúšať si vybavenie Armády Slovenskej republiky od brokovnice až po oblek na zaisťovanie výbušnín. Niektorí sa potešili možnosti pohladiť si policajné psy či kone. Potom nasledovali ukážky hasičského zásahu i policajnej hliadky na koňoch, ktorá nám predviedla, ako je spolu zohraný človek a zviera v nebezpečných situáciách. Obdivovali sme taktiež výcvik psov žiakmi strednej školy. Mali sme taktiež možnosť rozobrať útočnú pušku AK-47 či vyskúšať si pílenie motorovou pílou alebo rúbanie drevorubačskou sekerou.
Strávili sme zaujímavé 2 hodiny cestou domov ešte spestrené dobrou náladou všetkých spolužiakov.
(žiaci IX.A Matej Barinka, Zuzana Bittová, tr.uč. Mgr. Mária Pešková)

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]