Zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021

Zápis detí do 1. ročníka sa koná elektronickou formou bez prítomnosti detí vyplnením a odoslaním elektronickej prihlášky na https://moja.skolanawebe.sk/skola/zspusteulany/prihlaska_zs do 21.04.2020 17:00 hod. (vrátane).

Po vyplnení a odoslaní prihlášky zákonný zástupca prihlášku vytlačí, obidvaja rodičia ju podpíšu a s kópiou rodného listu vloží do obálky označenej menom dieťaťa a prinesie do školy v dňoch 20. apríla 2020 (pondelok) od 9:00 do 12:00 hod. a 21. apríla 2020 (utorok) od 15:00 do 17:00 hod.
V škole (na prvej budove) ju cez okienko odovzdajú službukonajúcemu pedagógovi. Stačí, ak obálku prinesie jeden zákonný zástupca.

Ak má dieťa odporučený odklad a už má vybavené odporučenie od lekára a psychológa, je nutné aj tieto doklady vložiť do obálky. Ak ešte doklady nemá, stačí predpokladaný odklad nahlásiť službukonajúcemu pedagógovi.

Vzhľadom na protipandemické opatrenia je každý rodič povinný prísť do školy s rúškom, rukavicami a s vlastným perom. Všetci čakajúci pred školou musia stáť s odstupom 2 metre.

V prípade otázok kontaktujte pani Mgr. Renátu Bohunickú (email: r.bohunicka@zspusteulany.sk) alebo riaditeľa školy (email: riaditel@zspusteulany.sk, mobil: 0903 943 601).

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]