Výchovný poradca

Prijímacie konanie na stredné školy

Do 20.2.2021 podáva zákonný zástupca žiaka prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Podanie prihlášky na talentové stredné školy NIE JE povinné.

Talentové skúšky

  • 1.termín: 5.máj 2021 (prípadne 6.,7. máj 2021)
  • 2.termín: 12.máj 2021 (prípadne 13.,14. máj 2021)

Do 10.4.2021 podáva zákonný zástupca žiaka 2 prihlášky riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu). Podanie 2 prihlášok na netalentové stredné školy JE POVINNÉ.
  • 3.máj 2021 -  1.kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
  • 10.máj 2021 - 1.kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
  • 22.jún 2021 -  2.kolo prijímacích skúšok

Testovanie T9

  • 9.-10.jún 2021Mgr. Slávka Števková
s.stevkova@zspusteulany.sk

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]