Výchovný poradca

 

Prijímacie konanie na stredné školy

 

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na štúdium na strednej škole do 20.marca 2024.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) - 2.5. - 3.5.2024

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) - 6.5. -7.5.2024

1. kolo 1. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy (2.fáza) 

- 26.4. - 30.4.2024

1. kolo 2. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy (2.fáza)

 - 09.5. - 13.5.2024

2. kolo prijímacích skúšok - 18.6. - 19.6.2024

 

Testovanie T9

20.marec 2024       (náhradný termín: 4.apríl 2024)

Testované predmety: matematika , slovenský jazyk a literatúra

Čas: MAT – 90 minút, SJL – 70 minút

Počet testovaných úloh: MAT – 30 úloh, SJL – 30 úloh

https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2023-2024

 

 

Mgr. Slávka Števková

s.stevkova@zspusteulany.sk

 

Konzultačné hodiny:

Pondelok: 14:00 – 15:00

Štvrtok: 14:00 – 15:00

Po vzájomnej dohode je možný individuálny termín.

 

 

 

 

 

 

 

 Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]