Výchovný poradca

Prijímacie konanie na stredné školy

 

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka v prípade nasledovných študijných odborov alebo učebných odborov:

 

- 2275 H hutník

- 2433 H obrábač kovov

- 3661 H murár

- 3663 H tesár

- 3684 H strechár

- 3762 H železničiar

- 4575 H mechanizátor lesnej výroby

- 5371 H sanitár

- Všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách

- 8227 Q tanec

- 9245 M ochrana osôb a majetku

 

 

Talentové skúšky:

1.termín:          5.máj 2021 (prípadne 6.,7. máj 2021)

2.termín:      12.máj 2021 (prípadne 13.,14. máj 2021)

 

Prijímacie konanie na ostatné študijné a učebné odbory (netalentové):

3.máj 2021-  1.kolo 1.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

10.máj 2021- 1.kolo 2.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

 


 

Mgr. Slávka Števková
s.stevkova@zspusteulany.sk

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]