Zelená škola

                                                                                                                                    

     „ Kolégium Zelenej školy "

Aj na našej škole neustále hľadáme rôzne spôsoby a formy vyučovania, aby naši žiaci už na základnej škole zažili uspokojenie, radosť a aj zhmotnený výsledok svojho vynaloženého úsilia pri získavaní vedomostí.
Jednou z ciest je aj dlhodobý projekt Zelená škola. V týchto dňoch spoločným úsilím škola, rodič, záhradkári, vytvárame vyvýšené záhony, kde budú žiaci pozorovať rast zeleniny a kvetov, ktorými môžu obohatiť jedálny lístok a skrášliť prostredie našej školy.
Začíname s budovaním okrasného sadu, kde začali výsadbu drevín a kríkov, ktoré už zriedkavo vidieť.


FOTO – Zelená škola


Prvá komunitná sobota v našej Zelenej škole

23.10 2021 Prvá komunitná sobota v našej „Zelenej škole“ sa mohla úspešne začať.  Akčný plán na školský rok 2021/2022 nám úspešne schválili, a preto sme si v sobotu vyhrnuli rukávy a pustili sa do práce. V záhrade sa zišli deti, záhradkári, rodičia a učitelia našej školy. Vysadili sme stromy do úžitkovej časti záhrady, naplnili vyvýšené záhony suchým lístím, konármi, vypleli a prekopali pôdu okolo kríkov ríbezlí, egrešov. Postarali sme sa o maliny a našu mladú figu. Úspešne sme vyskúšali ručný plečkovač, ktorý nám pomohol odburiniť časť záhrady. Nálada bola výborná a všetci sme mali dobrý pocit z dobre vykonanej práce.

                                                                                 PaedDr. Jana Strnádelová- koordinátorka Zelenej školy

FOTO – Prvá komunitná sobota


Druhá komunitná sobota v našej Zelenej škole

6.11.2021 Druhá komunitná sobota v našej „Zelenej škole“ môže opäť dostať prívlastok vydarená. Stretnutie detí, rodičov, záhradkárov i učiteľov ukázalo, ako veľa užitočnej práce sa vydarí vykonať, ak sa sily spoja. Dosadili sme posledné ovocné stromy, ktoré nám zabezpečili naši záhradkári. Deti sa tak môžu tešiť na chutné plody slivky, hrušky, jablone, čerešne, marhule aj ringloty. Sadenie prebehlo bez problémov, pretože žiaci II. stupňa s pánom učiteľom Roštákom nám vykopali jamy presne tak, ako si to stromy vyžadujú. Veľmi pekne im ďakujeme za super prácu. Žiaci prvého stupňa stromy zasa vysadili a naučili sa veľa nových poznatkov. Teraz budú stromy pozorovať a netrpezlivo čakať na prvé plody.

Oteckovia doplnili vyvýšené záhony hlinou a mamičky s deťmi vybudovali základ pre bylinkovú špirálu. Hrabanie, rozhadzovanie hliny, podávanie tehál, vytváranie tehlovej špirály bavilo všetkých. Veľkú radosť z vytvoreného spoločného diela mali naozaj všetci. Na jar špirálu vysadíme bylinkami a budeme sa spoločne tešiť, ako ich budeme využívať.

                                                                PaedDr. Jana Strnádelová- koordinátorka Zelenej školy

FOTO – Druhá komunitná sobota

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]