Slávnostné dekorovanie deviatakov

Slávnostné dekorovanie deviatakov

Koniec kalendárneho roku sa na každej škole na Slovensku nesie v znamení príchodu sviatkov najkrajších -Vianoc.
Aj žiaci našej školy, ako každoročne, pripravili so svojimi učiteľmi pekný hodnotný program,, na záver ktorého už tradične nasledovala spoločenská zábava s občerstvením a diskotékou.
Už dávno pred touto spoločenskou akciou mali naši deviataci plnú hlavu starostí, ako čo najkrajšie vyzdobiť IX.A triedu, kde sa malo uskutočniť slávnostné dekorovanie absolventov našej školy stužkami oranžovej farby. Táto ojedinelá akcia sa koná na našej škole už po šiestykrát.
Nastala hodina „H“. Presne o 15.00 hodine slávnostne odetí deviataci nastúpili v pekne vyzdobenej triede pripravení na dekorovanie. Triedna učiteľka Mgr. M. Pešková predstavila pánovi riaditeľovi a prítomným učiteľom všetkých absolventov deviateho ročníka a svojím prívetivým príhovorom zahájila slávnostný akt - pripínania stužiek. Ten vykonal riaditeľ školy Mgr. O. Borek, ktorý zaželal oslávencom úspešné dokončenie základného štúdia a zdarné vykročenie do toho budúceho.
Za všetkých ocenených sa pedagógom v dojímavom príhovore poďakovala žiačka IX.B triedy Alexandra Kubicová. A veru, v nejednom oku sa objavili slzičky. Príjemným potešením bola prítomnosť pani učiteľky Irenky Kurtanskej, toho času na zaslúženom dôchodku, ktorá niektorým z našich oslávencov bola prvou triednou učiteľkou.
Po slávnostnom akte nasledoval prípitok, samozrejme ako inak – nealkoholickým nápojom.
P.S. Mnohí veční kritici si povedia, načo taká zbytočná akcia – stužková slávnosť na základnej škole?!?!
Má to nejaký význam? Jednoznačnou odpoveďou nás pedagógov je áno! V prvom rade je to ocenenie pre najstarších žiakov, ktorí v mnohých prípadoch sú vzormi pre mladších spolužiakov. V druhom rade je to ocenenie tým žiakom, ktorí svojim talentom úspešne reprezentujú našu školu na viacerých okresných a celoštátnych súťažiach na poli kultúrnom a športovom, ba dokonca viackrát aj na medzinárodnom poli vo výpočtovej technike. V poslednom rade je to ocenenie aj pre tých, ktorým ukončenie štúdia na stredných školách nekončí stužkovou slávnosťou.

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]