Oznamy

Zasadnutie rodičovského združenia

Dňa 2.októbra 2017 sa v priestoroch ZŠ v Pustých Úľanoch uskutoční plenárne zasadnutie rodičovského združenia. Program plenárnej schôdze:
► príhovor riaditeľa školy
► správa o činnosti a hospodárení za uplynulé obdobie
► návrh plánu práce a rozpočtu na školský rok 2017/2018

Začiatok plenárnej schôdze je o 17.00 hod.
Po skončení plenárneho zasadnutia sa uskutočnia triedne schôdzky rodičovského združenia.
Účasť rodičov na plenárnom zasadnutí je nutná.


Riaditeľ školySpäť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]