Oznamy


Zápis

ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

Vážení rodičia budúcich prváčikov!

Základná škola v Pustých Úľanoch oznamuje, že zápis žiakov do 1.ročníka sa bude konať
dňa 2. a 3. apríla 2019 ( utorok, streda) od 15,00 hod. do 17,30 hod.
Na zápis je potrebné priniesť: rodný list dieťaťa, resp. fotokópiu, preukaz totožnosti zákonného zástupcu a vyplnený dotazník, ktorý dostanete v MŠ alebo vytlačíte zo stránky ZŠ.
Pri zápise je možné objednať si základnú sadu zošitov a potrebných pomôcok pre 1. ročník v sume 25 € .
V prípade nutnosti, ak Vám uvedený termín nevyhovuje, Vaše dieťa zapíšeme v náhradnom termíne.

Vážení rodičia,
od novembra 2018 začala na našej škole pracovať školská psychologička.
Všetky informácie sa dozviete, ak si kliknete na zvislej lište „Školský psychológ“.

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]