OznamyRiaditeľ ZŠ v Pustých Úľanoch udeľuje žiakom 6.,7. a 8. ročníka na deň 21.11.2018 (streda) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov- realizácia Celoslovenského testovania žiakov 5.ročníka –ZŠ T5-2018.Riaditeľské voľno je udelené v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 odsek 5).


Vážení rodičia,
od novembra 2018 začala na našej škole pracovať školská psychologička.
Všetky informácie sa dozviete, ak si kliknete na zvislej lište „Školský psychológ“.


Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]