Oznamy


Vážení rodičia,
vážení zamestnanci školy,

veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov v roku 2020
Vám praje riaditeľ školy
ZÁKLADNA ŠKOLA-ŠKOLSKÁ JEDÁLEŃ PUSTÉ ÚĽANY

VŠEOBECNÉ POKYNY STRAVY V ŠJ –PUSTÉ ÚĽANY


Podľa zákona č. 544/2010Z.z. sa dotácia na stravu poskytne v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo
vyučovania a odobralo stravu.
V prípade včasného neodhlásenia stravníka zo stravy, alebo
neodobratia objednanej stravy si stravník platí plnú úhradu
stravy podľa finančného pásma.

I. stupeň 1,08 € II. stupeň 1,16 €

Platba za réžiu sa uhrádza najneskôr do 20 dňa v mesiaci
platbou 5,00 € na mesiac.

Odhlásiť, resp. príhlásiť sa na stravu je možné deň vopred do 14,30 hod. na telef. č. 0911 443 456.
ZŠ- ŠJ PUSTÉ ÚĽANY vedúca ŠJ Nováčiková Ľuba
02.09.2019

Vážení rodičia,
od novembra 2018 začala na našej škole pracovať školská psychologička.
Všetky informácie sa dozviete, ak si kliknete na zvislej lište „Školský psychológ“.

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]