Žiacky parlament

Milí žiaci, učitelia a rodičia,

aj na našej škole začal pracovať žiacky parlament. V pondelok 21. januára 2013 sa stretli zvolení zástupcovia tried 5.-9. ročníka na ustanovujúcom zasadnutí. Tajným hlasovaním si zvolili výbor. Oliver Lányi (9.B) sa stal predsedom, Simona Pytlová (8.A) sa stala podpredsedom a zapisovateľkou je Ľubica Kubíková (7.r).
Koordinátorka ŽP, pani učiteľka Iveta Sabová, oboznámila členov ŽP so stanovami ŽP, prerokovali ciele a úlohy ŽP, práva a povinnosti členov ŽP.
Členovia ŽP jednohlasne schválili prerokovaný štatút.
Prítomní členovia zložili sľub:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že si budem plniť svoje povinnosti člena ŽP, budem čo najlepšie a najobjektívnejšie zastupovať svojich spolužiakov, spolupracovať s vedením školy, pedagogickými pracovníkmi a Radou školy. Budem robiť všetko pre šírenie dobrého mena našej školy.
Tak sľubujem.“
Pani učiteľka Sabová vyzvala prítomných členov, aby si v spolupráci so svojimi spolužiakmi pripravili do nasledujúceho zasadnutia ŽP svoje pripomienky a návrhy.
Termín nasledujúceho stretnutia si dohodli na 4.2.2013 o 13,30 v triede 7.ročníka.

Milí žiaci,
spoločným cieľom členov žiackeho parlamentu a nás všetkých je, aby sme sa cítili v našej škole ešte lepšie ako doteraz.
Preto neváhajte a spolupracujte s nami !!!
Vy všetci máte tak možnosť aktívne sa zapojiť do diania v škole prostredníctvom pripomienok a návrhov.
Tešíme sa! Nezabudnite: "SPOLU DOKÁŽEME VIAC!"

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]