Projekt ROBOTIKA

Naša škola sa zapojila do Národného projektu:
Podpora profesijnej orientácie základnej školy na odborné vzdelávanie a práca s talentami.

Na záver tohto projektu, 7. a 8. februára 2014 sa konala celoslovenská súťaž ZENIT - "ROBOTIKA", pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania podporovaného Európskou úniou. Súťaž sa konala v Banskej Bystrici a z našej školy sa jej zúčastnil Samuel Synak, žiak deviateho ročníka a bývalý žiak našej školy Erik Schwarz, študent tretieho ročníka zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave. Jednou z podmienok tohto projektu bolo získať spoluprácu so žiakom zo strednej odbornej školy.

Títo dvaja študenti vytvorili počas realizácie projektu kvalitnú a zodpovednú dvojicu, čo dokázali aj na súťaži. Vedomostný test sa týkal len žiaka základnej školy, kde Samuel Synak, ako jediný skončil s úspešnosťou 100 %. V druhej časti súťaže už pracovali spoločne. Ich úlohou bolo zostaviť mechanickú ruku zo skladačky Merkúr, ktorá po naprogramovaní pomocou počítača mala splniť dve nezávislé úlohy, preniesť určené predmety /kvádre, stoličku/ z bodu A do bodu B a C, pričom mechanická ruka pri presune predmetov mala plniť ďalšie stanovené úlohy. Aj tieto úlohy naše družstvo splnilo na 100 %, bez straty bodov. Za kvalitnú prácu v projekte bolo naše víťazné družstvo odmenené poznávacím zájazdom do Európskeho laboratória pre časticovú fyziku – CERN vo Švajčiarku.


Gratulujeme aj našim súperom a hlavne družstvu, zo ZŠ Tribečská v Topoľčanoch, ktoré pripravoval Ing. Rastislav Gaži. Toto družstvo sa umiestnilo na druhom mieste, tesne za nami, delili nás len 3% vo vedomostnom teste.

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]