Spoznaj svoju školu

Vedení týmto heslom sa stretlo v piatok 3.októbra 2014 15 žiakov 5.ročníka, aby spolu so svojou triednou učiteľkou strávili zopár podvečerných a večerných hodín v priestoroch našej základnej školy. Všetko vypuklo o 17,00. Najprv sme si dôkladne prezreli všetky dostupné priestory v A, B pavilóne a spojovacej chodbe. Áno, vidíme ich často počas bieleho dňa, ale, keď sa vonku zotmie, nadobúdajú zvláštne čaro. Deti navštívili triedy, kabinety a učebne, mohli na okamih vstúpiť i do kráľovstva učiteľov - zborovne.Zvedaví boli najmä noví žiaci, ktorí prišli na našu školu z Veľkého Grobu a Sládkovičova.Potom sme sa presunuli do telocvične, kde si vyžrebované dvojice zahrali zápasy v stolnom tenise.Niektoré deti prvý raz držali stolnotenisovú raketu a mali ešte strach, ale všetko nakoniec brali s humorom a mali z toho zábavu. Po turnaji nám cestu z telocvične osvetľovali svetlonosy, ktoré v rámci svojich jesenných aktivít vyrezali a ozdobili žiaci 3.triedy.Nasledovala hygiena v dievčenskom a chlapčenskom WC, aby sme si mohli pripraviť v školskej kuchynke ľahkú večeru. Pozostávala z vlastnoručne ošúpaných hydinových párkov, nakrájaného chleba a naservírovanej horčice. Deti ich zajedali cukríkmi a jabĺčkami. Ponúkli sme i pána riaditeľa, ktorý nás prišiel pozrieť, odfotografovať a postrážiť zároveň. Za odmenu sme mu zaspievali a zahrali na rytmických nástrojoch v špecializovanej učebni hudobnej výchovy. Nočnou školou sa niesli slová známych ľudových piesní Tota Heľpa, Pod horou, pod horou a Keď som išiel cez Bystricu. Deti spievali s veľkou chuťou, až sa škola triasla. To sa už priblížila posledná časť našej aktivity. Vyšli sme po ďalšom schodisku do školskej knižnice. Veľké skrine plné kníh ukázali svoje bohatstvo a deti si mohli povyberať a domov vypožičať knihy, ktoré ich najviac zaujali. Samozrejme, všetky pozorne zapísali na výpožičný list a boli upozornené na podmienky výpožičky.Každé z detí potom malý úryvok z vypožičanej knihy prečítalo nahlas nám ostatným. O 21,30 sme všetko po sebe poupratovali, pozhasínali svetlá, aby si škola mohla taktiež odpočinúť a tešiť sa z víkendu podobne ako my. Po deti si prišli ich rodičia a všetci boli šťastní, že svoje deti vidia zdravé a usmiate, hoci bol už pokročilý večerný čas. Dovidenia, škola, zasa v pondelok na vyučovaní!

tr.učiteľka Mgr. Mária Pešková

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]