Fotogaléria

2008/2009

Obrázky:
02 - 08-09 Monitor 9 01 - 08-09 Monitor 9 03 - 08-09 Monitor 9 04 - 08-09 Monitor 9 05 - 08-09 Monitor 9 06 - 08-09 Monitor 9 07 - 08-09 Monitor 9

Podkategórie:
00 - Projekty
01 - začiatok šk.roka
02 - Počítačová učebňa pre I. stupeň
03 - Plavecký výcvik
04 - Mikuláš
05 - LVVK
06 - školník
07 - zápis do 1.ročníka
08 - Dopravné ihrisko
Aktivity po vyučovaní
Aktivity vo vyučovaní
Činnosť p.školníka
Exkurzie - Výlety
Krúžky
Kultúrne podujatia
Školenia
Súťaže
Tvorivé dielne
Zber

Späť
Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]