Prehľad žiakov zapojených do súťaží v školskom roku 2003/2004


Žiak
Súťaž, kolo a umiestnenie
Botlová Katarína (8.A)
Atletická omlypiáda
okresné kolo3. miesto (skok do diaľky)
okresné kolo3. miesto (beh na 100m)
Holčíková Katarína (6.B)
Chemická olympiáda
okresné koloúspešná riešiteľka
Hollého pamätník - prednes prózy
krajské kolo2. miesto
Internetová súťaž
celoslovenské kolo6. miesto
Matematická olympiáda
krajské koloúspená riešiteľka
Prednes poézie a prózy
okresné kolo1. miesto
Kollárik Jakub (8.A)
Baltík
celoslovenské kolo14. miesto
LegoDacta
česko-slovenské kolo2. miesto
RoboCup
celoslovenské kolo2. miesto
Vianoce s Baltíkom
celoslovenské kolo6.miesto
Kollárová Lenka (8.A)
Biologická olympiáda
celoslovenské kolo14. miesto (kat. C)
krajské kolo11. miesto (kat. E)
Zdravotnícka súťaž
okresné kolo3. miesto
Lovásová Katarína (8.A)
Zdravotnícka súťaž
okresné kolo3. miesto
Mézeš Matej (6.A)
Matematická olympiáda
okresné koloúspešný riešiteľ
Prednes poézie a prózy
okresné kolo3. miesto
Pytagoriáda
okresné kolo1. miesto
Šaliansky Maťko
celoslovenské kolo3. miesto
Michálek Norbert (4.B)
Veľká noc s Baltíkom
celoslovenské kolo3. miesto
Pešková Marianna (7.A.)
Prednes poézie a prózy
okresné kolo3. miesto
Škorvagová Daniela (6.B)
Fullova ruža - výtvarná súťaž (internet)
celoslovenské kolo2. miesto
Škorvagová Romana (6.B)
Fullova ruža - výtvarná súťaž (internet)
celoslovenské kolo2. miesto
Internetová súťaž
celoslovenské kolo6. miesto
Šachový turnaj
okresné kolo1. miesto
Šmahelová Daniela (6.B)
Internetová súťaž
celoslovenské kolo6. miesto
Prednes poézie a prózy
okresné kolo2. miesto
Šmahelová Jana (8.A)
Zdravotnícka súťaž
okresné kolo3. miesto
Sopkuliak Jozef (8.B)
Mladý záchranár CO
okresné kolo2. miesto
Szíkorová Simona (8.A)
Zdravotnícka súťaž
okresné kolo3. miesto
Veselovská Veronika (6.B)
Mladý záchranár CO
okresné kolo2. miesto
Zrnčíková Ivana (8.A)
Zdravotnícka súťaž
okresné kolo3. miesto
Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]